Slider

Na žádost o dotaci je pouze několik dnů

Život v Příbrami | Prosinec 2020

Dotace jsou také určeny pro sportovce.

Jako každoročně město vyzývá jednotlivce i organizace z Příbrami k podání žádostí o dotaci pro nejrůznější oblasti. Poslední termín je 30. listopadu 2020, podrobnosti najdete na webu dotace.pribram.eu.

Už jen posledních několik dní zbývá do uzávěrky žádostí o dotace pro rok 2021. Žádat mohou právnické i fyzické osoby, a to v těchto oblastech: Výchova a vzdělávání, Dobrovolní hasiči, Životní prostředí, Činnost sportovních organizací, Podpora vrcholového sportu, Jednorázové sportovní akce, Reprezentant ČR, Kulturní aktivity, Památky místního významu, Zahraniční a meziobecní spolupráce. O finanční podporu lze žádat také v oblasti sociální a zdravotnické. Novým dotačním programem je program na rozvoj a údržbu sportovišť. 

Žádost o dotaci je nutné vygenerovat v elektronické aplikaci na adrese dotace.pribram.eu a poté doručit písemně do podatelny Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram, nebo emailem s ověřeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@pribram.eu, případně do datové schránky města Příbram 2ebbrqu. 

Lea Enenkelová, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne