Slider

Na léto jsou připraveny opravy silnic a chodníků

Doprava | Červenec 2021

Nová parkovací stání v ulici Jáchymovská. Foto: Eva Švehlová

Stavební sezona je v plném proudu, a to se projevuje také v ulicích Příbrami. Město realizuje výstavbu několika parkovacích ploch, probíhají opravy silnic a chodníků a zanedlouho by měla vznikat nová cyklotrasa z Flusárny na Drkolnov.

 

O prázdninách a v následujících měsících město chystá souvislé opravy komunikací, a to v těchto lokalitách: Alšovo náměstí, Hornických učňů – vnitroblok, Poštovní, U Školy, Severní, Na Vršku, Sevastopolské náměstí (část). Připravují se také rekonstrukce chodníků v ulicích Aloise Jiráska, Budovatelů, K Zátiší (podél ISŠ), B. Němcové (přístup k nám. 17. listopadu) a dále v lokalitách Fialka (u DPS) a Drkolnov. Ještě v červnu byla dokončena oprava chodníku v Březnické (cesta ke Q-klubu). Chystá se rovněž výměna vodohospodářského majetku a souvislá oprava komunikace v ulici Milínská. Jednotlivé zakázky jsou přidělovány v rámci takzvaného Dynamického nákupního systému. 

Se začátkem léta byla také zahájena rekonstrukce mostu u Dolejší Obory, kterou realizuje Ředitelství silnic a dálnic.

 

Další parkoviště v přípravě

V ulicích Jáchymovská, Březohorská či Kremnická byly nedávno kultivovány plochy pro parkování (v čase uzávěrky probíhala úprava ještě v ulici Kutnohorská). „Ve městě je řada lokalit, kde automobily parkují na nevyznačených místech. V současné době probíhá úprava těchto míst v oblasti sídliště. Bylo dokončeno zpevnění plochy v Jáchymovské ulici a v červnu se pracovalo také na obdobném projektu v ulici Kutnohorská,“ uvedl starosta Jan Konvalinka. Recyklátem byla rovněž zpevněna plocha za garážemi v Březnické ulici. 

Město připravuje výstavbu dalších parkovišť – například na Fialce či Flusárně, revitalizaci vnitrobloků s navýšením parkovacích míst v ul. Gen. Kholla a Pod Čertovým pahorkem. Některé z projektů by se v závislosti na vydaných rozhodnutích a ukončení výběrových řízení měly realizovat ještě v tomto roce. 

Dlouhodoběji se pracuje na parkovacím domu u autobusového nádraží v Příbrami. Tato veřejná zakázka s lhůtou podání žádosti o účast 30. června 2021 je zadávána v režimu „design and build“. „To znamená, že zvolený dodavatel zpracuje dokumentaci příslušného stupně nutného pro povolení stavby a následně realizuje stavbu parkovacího domu u autobusového nádraží v Příbrami,“ vysvětluje místostarosta Martin Buršík. Zhotovitel současně zpracuje i dokumentaci pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a dokumentaci skutečného provedení. Město poskytne jako podklad pro zpracování této dokumentace již dříve vyhotovenou projektovou dokumentaci, která je ve stupni pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. To by mělo urychlit přípravu tohoto parkovacího domu.

 

Nová trasa pro cyklisty

Další novinka není sice stavebního charakteru, ale rovněž souvisí s dopravou po městě. Příbram vypsala veřejnou zakázku na realizaci souvislých opatření pro cyklisty v úseku od Flusárny, přes ulici Březnická, Seifertova, Karla Kryla, Podbrdská, Jana Drdy do ulice Šachetní (Drkolnov) s napojením na cyklostezku do Bohutína. Jedná se o nestavební řešení cyklotrasy realizované zejména svislým a vodorovným dopravním značením, osazováním a montáží cityblocků, montovaných pryžových ostrůvků a prvků pro nevidomé. 

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne