Slider

Na gymnáziu se znovu peklo dobro

Život v Příbrami | Březen 2023

Pečeme dobro na gymnáziu má pětiletou tradici přerušenou covidem. Foto: Gymnázium Příbram

Historie charitativní akce Pečeme dobro na Gymnáziu Příbram sahá až do roku 2018, ale teprve letos se znovu po třech letech mohla uskutečnit ve své původní podobě. V úterý 31. ledna tak gymnazisté dostali vysvědčení, pak mohli přispět na dobrou věc a ještě si k tomu pochutnat.

Žáci ze sekundy, tercie a kvarty znovu napekli sladké i slané pokrmy a zajistili další občerstvení pro své spolužáky z ostatních tříd, ale také pro všechny zaměstnance školy. Ti pak po rozdání pololetního vysvědčení během hodiny – v rekordním čase – vše vykoupili. Výtěžek 26 213 korun věnují třídy na charitativní účely podle vlastního výběru.

Organizátorka akce, Magdaléna Studená ze septimy, zdůraznila také další rozměr akce: „Je to dobré i pro atmosféru školy, že se studenti takhle neformálně potkají na chodbě, zvlášť u příležitosti pololetního vysvědčení.“ Ke skvělé atmosféře přispěl i studentský smyčcový kvartet FidliMidli, který akci hudebně doprovodil.

Charitativní akce Pečeme dobro na gymnáziu poprvé proběhla před pěti lety. V letech 2021 a 2022 koronavirová opatření znemožnila její tradiční průběh, gymnazisté přesto napekli a hotové výrobky směřovaly do nemocnice, domova seniorů, denního stacionáře a dalších organizací.

Josef Fryš
Gymnázium Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne