Slider

Na erbu pro slovenský Kežmarok se podíleli i návštěvníci festivalu

Kultura | Září 2022

Vyřezaný erb Kežmarku byl jedním z darů příbramských řezbářů. Foto: město Kežmarok

Ve dnech 8.–10. července se skupina řemeslníků z Příbrami vydala na 30. ročník mezinárodního festivalu Európske ĺudové remeslo 2022, který se konal v partnerském městě Kežmarok.

Příbramská skupina řemeslníků byla největší z partnerských měst a při slavnostním ukončení festivalu jsme dokonce dostali prostor k prezentaci daru pro primátora města Kežmarok – erbu města Kežmarok. V průběhu akce jej vyřezávali studenti Waldorfské školy s občasným přispěním návštěvníků, kteří takto měli možnost zkusit si práci s dlátem. Tuto možnost využili i představitelé města Kežmarok. 

Celkově byla příbramská skupina řemeslníků na stáncích častokrát navštívena primátorem, viceprimátorem, poslanci, zástupci partnerských měst a samozřejmě mnoha návštěvníky festivalu, kteří tvořili početné hloučky, obzvláště při hudebních produkcích muzikantů a flašinetáře či během ukázek řemesel. Příbramské řemeslníky a muzikanty natáčela a vysílala nejen lokální televize v Kežmarku, ale i slovenská Markíza, která materiál odvysílala ve svých zprávách. 

Účast příbramských řemeslníků hodnotím jako úspěšnou nejen pro propagaci města Příbram, regionálně živých lidových řemesel či ukázku dovedností příbramských kumštýřů, ale také z hlediska přínosu pro intenzivnější vzájemnou komunikaci v postcovidovém období. Věřím, že i účast zástupců města Kežmarok na Příbramské svatohorské šalmaji 2022 bude dalším krokem k prohloubení přátelských vztahů mezi našimi partnerskými městy a dalšímu rozvoji tohoto partnerství. 

Michal Gerčák
Komise zahraniční

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne