Slider

Můry v galerii mohou evokovat Rorschachovy obrazce

Kultura | Duben 2024

Petr Nikl se svými díly na pracovní cestě v Paříži. Zdroj: GFDP

Od března je v Galerii Františka Drtikola Příbram možné navštívit výstavu Petra Nikla nazvanou Můry. Jde o první výstavu nové ředitelky GFDP Magdy Danel.

 

Od 21. března se v příbramské galerii koná výstava Můry, která přibližuje dílo Petra Nikla. Kurátor Petr Vaňous v pozvánce uvádí: „Ústřední obrazový soubor příbramské výstavy z let 2023–2024 zpřítomňuje intuitivní práci Petra Nikla (1960), která využívá kromě automatismů a korektivů také fyzikální procesy vznikající při používání zbarvené vody a tuše na papíře. Vznikají obrazce vytvořené samovolným propíjením tuše, inkoustu a kávy na rýžovém papíru. Ty mohou svou symetričností evokovat cokoliv, například proslulé Rorschachovy psychiatrické testy, nebo se zvěcňovat lidskému vědomí například do podob obrovitého hmyzu. Tvarově nejblíž jim pak mohou být právě noční motýli – můry. Ty zároveň symbolicky promlouvají o nejasném vztahu mezi vědomím a nevědomím umělce, o magicky zpřeházené logice spojené s nocí a spánkem, stejně jako s procesy posunutého vnímání a cítění, které se osvobozují od totalizujících konvencí předmětného světa. Niklova tvorba uvolňuje představivost, imaginaci i procesuální náhodnosti a materiálové improvizace, v kterých nalézá obrovský potenciál pro rozvoj lidské bytosti.“ Výstavu lze navštívit do 12. května letošního roku.  

S výstavou Petra Nikla je spojen také doprovodný program. V sobotu 6. dubna v 15.00 se uskuteční komentovaná prohlídka a performance s účastí autora. Téhož dne od 15.00 se koná výtvarná dílna pro děti (zmíněná performance bude pro dospělé i děti). V úterý 7. května v 18.00 proběhne komentovaná prohlídka za účasti autora a kurátora výstavy. Na stejný den v 19.00 je naplánován koncert Petra Nikla. 

Galerie Františka Drtikola Příbram prochází v posledních týdnech několika změnami. Vedení instituce převzala od ledna Magda Danel (rozhovor je v Kahanu 3/2024), upravena byla otevírací doba na středu až neděli (vždy od 12.00 do 18.00) a skončila tzv. Měkká aréna s virtuální realitou. Galerie v současnosti připravuje čítárnu, recepci a dílny, kompletní přestavbu podstupují také webové stránky a mění se grafická identita této příspěvkové organizace města. 

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne