Slider

Moderní příbramská odysea

Úvodník | Duben 2020

Řeckému básníku Homérovi je připisováno autorství eposu Odyssea.

Řeckému básníku Homérovi je připisováno autorství eposu Odyssea. Ten pojednává o strastiplné pouti ithackého krále domů z trojské války. Král Odysseus během své cesty zakusí nejedno protivenství a zažije nejednu prekérní situaci – bojuje s divokou saní, potýká se se zákeřnou kouzelnicí nebo málem zahyne v obrovském mořském víru. Nebohý poutník pak po deseti letech dorazí domů, aby se mu naskytl obraz, o který rozhodně nestál. Kolem jeho domu se válí nápadníci jeho ženy Pénelopé, která na něj, chuděra statečná, celou tu dobu věrně čekala. Díky hrdinově cestě a jejímu nelehkému průběhu se vžilo pojmenování odysea, které v přeneseném významu označuje šíleně dlouhou a náročnou cestu s nejistým koncem.

Podobnou odyseou v moderních dějinách našeho města může být pouť za jihovýchodním obchvatem. Ta trvá, na rozdíl od Odysseova výletu, už dlouhých osmnáct let, a také je neméně krkolomná. I zde se potýkáme s různými protivenstvími a soupeříme s mnohdy neporazitelnými fenomény.

Nejzuřivější saň v podobě ekonomické krize zaútočila asi před deseti lety, aby veškeré přípravné práce poslala ke dnu. Na cestu jsme se opět vydali asi před třemi lety tak, abychom se postupně octli na dohled kýženého cíle, kterým je zahájení výstavby. Tak, jako se Odysseus musel utkat na samém prahu vyčerpání se svými soky, aby konečně mohl domů za ženou, bude se investor muset poprat v dalších jednáních s odpůrci obchvatu, kteří stále ještě nesložili zbraně. Někdy je jejich počínání pochopitelné, jindy zase ne.

Výstavba obchvatu našeho města je nezbytná. I když budování obchvatu přinese možné komplikace a třeba se nebude všem lidem zamlouvat, stále je tu ohromná potřeba většiny obyvatel Příbrami. Lidé chtějí klidnější centrum a potřebují omezit množství aut, které jim projíždí kolem domů.

Přejme si společně, aby naše odysea za obchvatem byla úspěšná a tak, jako se Odysseovi podařilo všechna úskalí překonat a vrátit se na trůn, abychom se i my jednou dočkali dne otevření obou etap obchvatu a zmírnění proudící dopravy v ulicích našeho města.

Jan Konvalinka, starosta

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne