Slider

Městský úřad v číslech za rok 2020

Krátce | Březen 2021

Zajímavá čísla z příbramské radnice

Statistika za rok 2020

 • 6263 vydaných občanských průkazů
 • 1647 vydaných cestovních dokladů
 • 152 uskutečněných svatebních obřadů
 • 11817 vydaných řidičských průkazů
 • 10212 provedených změn vlastníka vozidla
 • 1340 provedených zkoušek uchazečů o řidičský průkaz
 • 31 vydaných registračních značek na přání
 • 364 vydaných územních rozhodnutí a souhlasů s umístěním stavby
 • 26 vydaných stavebních povolení
 • 92 vydaných společných územních rozhodnutí a stavebních povolení
 • 634 vydaných stavebních povolení na stavby vodních děl
 • 33 vydaných stavebních povolení na dopravní stavby
 • 134 vydaných závazných stanovisek památkové péče
 • 9461 projednaných přestupků v dopravě
 • 1227 projednaných přestupků na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových
 • 181 projednaných přestupků v oblasti životního prostředí
 • 526 vydaných rybářských lístků
 • 184 vydaných loveckých lístků
 • 363 nově registrovaných podnikatelských subjektů
 • 47 povolených dopravních uzavírek
 • 75 realizovaných výběrových řízení na veřejné zakázky

 

 

 

Sběr odpadu v Příbrami

 

komunální odpad

plast

nápojový karton

papír

sklo  bílé

sklo  barevné

kov

1. čtvrtletí

1695,03

99,841

3,883

132,983

49,77

63,2

3,48

2. čtvrtletí

1780,27

125,512

3,368

136,024

44,77

51,5

4,38

3. čtvrtletí

1785,78

117,908

2,993

120,615

38,77

38,044

4,4

4. čtvrtletí

2022,7

128,894

3,345

160,49

51,47

48,14

4,74

celkem

7283,78

472,155

13,589

550,112

184,78

200,884

17

Pozn.: údaje jsou v tunách

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne