Slider

Městský energetik hledá alternativy pro případ omezení dodávek zemního plynu

Život v Příbrami | Září 2022

Neskutečné zvýšení cen energií navozuje překvapuje nás všechny. Ilustrační foto: Unsplash

Asi všichni vnímáme složitou mezinárodní situaci, díky níž může dojít k částečnému omezení nebo i úplnému přerušení dodávek plynu. Týkalo by se jak občanů, tak příspěvkových organizací a organizačních složek města, ale také řady městských budov a budov ostatních institucí a firem. Proto většina z nás v tomto období hledá odpovědi na otázky, jak se na takové možné snížení dodávek plynu připravit.

Město Příbram má výhodu v tom, že se v nedávné době uskutečnila modernizace zdejší teplárny (provozovatelem je společnost Energo), spočívající v přechodu na obnovitelný zdroj – na biomasu. Další výhodou je napojení klíčové infrastruktury (např. nemocnice, některé školy) právě na síť této teplárny. 

Vedení města se v současné době zabývá přípravami opatření, která budou aktivována v případě snížení/přerušení/zastavení dodávek plynu u městských objektů. K zabezpečení provozů závislých na dodávkách zemního plynu je městským energetikem dokončován prvotní sběr dat týkajících se jednotlivých odběrných míst a určení regulačních stupňů. Energetik hledá rychle uskutečnitelné alternativy vytápění městských budov tak, aby byla zachována dostupnost služeb pro občana pro následující topnou sezonu. Hledá také dlouhodobější alternativy vytápění městských budov tak, aby mohlo v budoucnu dojít k postupnému získání nezávislosti na ruském plynu. Zároveň analyzuje a vyhodnocuje možná organizační opatření. 

Kroky vedoucí ke snížení a eliminaci rizik spojených s omezováním dodávek plynu či případnému přerušení jsou připravovány nejen pro městské budovy. Ohledně možnosti zajištění alternativního způsobu vytápění pro jednotlivé občany v katastru města byla předběžně dotázána společnost Energo, zda bude schopna přijímat do soustavy nové klienty, jednotlivce, ale i společenství, která se od teplárny v minulosti odpojila a k vytápění si zvolila plynové kotelny. Podle dosavadních vyjádření ze strany teplárny by kapacita příbramské teplárny měla být dostatečná pro připojení nových i v minulosti odpojených odběrných míst. 

Městský energetik se intenzivně zabývá přípravami opatření k eliminaci rizik omezení dodávek zemního plynu. Navíc v rámci osvětové činnosti a na základě obecně platných doporučení velkých energetických společností připravil jedenáct rad a doporučení pro občany, které navrhují, jakým způsobem je možné snížit náklady. 

Zorka Brožíková
místostarostka města Příbram

Jak ušetřit na energiích

 1. Pravidelnou kontrolou a odvzdušněním radiátorů lze dosáhnout vyšší účinnosti topení a tím snížit náklady na vytápění až o 2 %.
 2. Umístěním hliníkové fólie za radiátory lze zajistit lepší odrážení tepla (které by jinak unikalo do venkovní zdi) zpět do místnosti a tím snížit náklady na vytápění o další 2 %.
 3. Pořízením a používáním termostatu a termostatických hlavic lze zajistit lepší tepelný komfort (nepřicházíte do vymrzlého domu) a zároveň omezit plýtvání v době, kdy doma nejste. Tím můžete ušetřit až 3 % z nákladů na vytápění.
 1. Zbytečně nepřetápějte – není to zdravé a mimo to každé zvýšení teploty o 1 °C znamená zvýšení nákladů na vytápění o 6 %.
 2. Správným zaizolováním oken a pořízením záclon a závěsů můžete ušetřit další 2 % nákladů na vytápění.
 3. Oddělením místností, ve kterých potřebujete vytápět na vyšší teplotu, od ostatních místností můžete ušetřit další 3 % z nákladů na vytápění. Obvykle je příjemné vytápět koupelnu na 24 °C, obývací pokoj na 21 °C, kuchyni na 20 °C, ložnici na 18 °C a chodby na 15–18 °C.
 4. To, zda pociťujete teplo či chlad, nezávisí pouze na teplotě, ale také na vlhkosti vzduchu. Vyšší vlhkost vzduchu dokáže lépe přenášet teplo od radiátorů a tím zvyšovat váš tepelný komfort i při stejné nebo dokonce nižší teplotě.
 5. Správným rozestavěním nábytku a neblokováním proudění vzduchu kolem radiátorů můžete ušetřit až 5 % nákladů na vytápění.
 6. Kdykoli je venku v zimním období slunečno, vytáhněte žaluzie a nechte sluneční světlo zadarmo vyhřívat váš dům či byt.
 7. Zaizolujte přívodní trubky topení a teplé vody v místech, která nevytápíte (sklepy, nevytápěné chodby apod.).
 8. Větrejte v zimním období krátce, ale intenzivně.

 

Každá uspořená kWh znamená nemalý přínos pro vaši peněženku a životní prostředí, protože
každá vyrobená kWh znamená 200 až 800 g emisí CO2 v závislosti na použitém palivu.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne