Slider

Kriminalita není nic statického a neměnného

Bezpečná Příbram | Březen 2023

Město pravidelně pořádá zajímavou akci Den bezpečné Příbrami. Foto: archiv

Pozice manažerky prevence kriminality je v Příbrami již několik let. Od ledna tento post po Lucii Máchové převzala Denisa Kotková, která je také členkou zastupitelstva. „Chtěla bych se zaměřit na zkvalitnění informovanosti občanů prostřednictvím webu a facebookové stránky Bezpečná Příbram,“ přibližuje první plány v nové funkci.

 

Na co budete navazovat po své předchůdkyni a co nového chcete prosadit?

Ráda bych navázala na projekty, které se v průběhu let osvědčily a jsou úspěšné. Chtěla bych se zaměřit na zkvalitnění informovanosti občanů prostřednictvím webu a facebookové stránky Bezpečná Příbram. Ve spolupráci s odbory a s příspěvkovými organizacemi města bych ráda vytvořila informační brožuru, kde by byly uvedené kontakty odborné pomoci pro občany s různými problémy. Například: Máte problémy se závislostí? V brožuře najdete nejen kontaktní místa, na které se můžete obrátit, ale i informace o způsobech léčby, terénních programech a další poradenství.

 

O Příbrami se už hodnou řádku let nemluví jako městě s vysokou mírou kriminality. Přesto občané a firmy stále čelí zejména drobné kriminalitě – vykrádání aut, sklepů či zahrad. Co proti tomuto typu kriminality podniká přímo město?

V roce 2022 bylo zaevidováno celkem 486 případů, oproti roku 2021 je to nárůst o 80 případů. Kriminalita však není nic statického a neměnného, je ovlivňována celou řadou kriminogenních faktorů. Město ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Příbram neustále apeluje na občany, aby svůj majetek střežili a zabezpečovali. Jako příklad bych uvedla zákaz podomního prodeje, který je platný na celém území města. Pokud by se stalo, že občany někdo osloví s nabídkou, je důležité, aby s takovými lidmi vůbec nekomunikovali a následně ohlásili toto jednání příslušnému orgánu.

 

Příbram pravidelně zpracovává program prevence kriminality. Jaké jsou aktuální priority?

Program prevence kriminality města Příbram pro rok 2023 byl schválen radou města 6. února letošního roku. Program navazuje na předchozí roky, kdy se osvědčily aktivity zaměřující se na nejmladší populaci města i na širokou veřejnost. V letošním roce budeme opět pořádat prázdninový sociálně rehabilitační program, který bude obsahovat blok dopoledních a odpoledních aktivit. Cílovou skupinou jsou děti od sedmi do čtrnácti let a program povedou zkušení pracovníci ze Střediska výchovné péče v Příbrami. Další projekt, který je určen rodinám, v nichž dítě vykazuje rizikové chování nebo je pachatelem trestného činu, se nazývá Cestou sdílení.

 

Oč půjde v tomto případě?

V rámci projektu se uskuteční tři výjezdové pobyty, jejichž obsahem budou například expresivní terapie, psychosociální hry a zážitkové aktivity, při kterých se upevňují a rozvíjejí vztahy v rodině. Posledním projektem je terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním. Cílovou skupinou jsou děti od osmi do čtrnácti let, které jsou klienty Ambulantního oddělení Střediska výchovné péče v Příbrami a Azylového domu v Příbrami. Jedná se o odborně vedený týdenní pobyt, při kterém se uplatňují ověřené moderní postupy práce s kriminálně rizikovými dětmi za účelem snížení výskytu dětské delikvence.

 

Běží nějaké programy prevence kriminality také pro děti a mládež na školách?

Město Příbram jako zřizovatel každoročně podporuje preventivní programy v mateřských a základních školách. V případě nejmladších dětí zapojujeme do osvěty i jejich rodiče. Přednášky se budou zaměřovat na první užívání elektroniky. Na základních školách se preventivní programy věnují převážně různým závislostem, šikaně a kyberšikaně, internetovému bezpečí a posilování právního vědomí.

 

Kolik má Příbram nyní dohledových kamer a jak významně pomáhají při prevenci kriminality či již objasňování trestné činnosti?

Aktuální počet kamerových bodů je 44. Městský kamerový dohlížecí systém je nepostradatelnou součástí objasňování nejen přestupků, ale i trestných činů či případně dokumentování dopravních nehod. Záznamy z těchto kamer jsou využívány Policií ČR při objasňování trestné činnosti, kdy se pomocí kamer dá vypátrat například osoba, která trestnou činnost páchá nebo páchala, či třeba vozidlo, které bylo k trestné činnosti použito. Městský kamerový dohledový systém je v daný okamžik využit k dohledání pohybu pachatele, které může vést k jeho zadržení. Dále jej lze využít při vyhledání pohřešovaných osob, ztracených dětí nebo osob v ohrožení života.

 

Připravuje se další edice průzkumu pocitu bezpečí?

Průzkum pocitu bezpečí proběhne na podzim letošního roku. Občané se budou moci vyjádřit prostřednictvím online formuláře na webových stránkách města, dále tento formulář vyjde jako příloha zpravodaje Kahan, bude též k dispozici v tištěné podobě v Informačním centru města.

 

Stanislav D. Břeň 

Proti domácímu násilí 

Lidé, kteří se cítí ohrožení domácím násilí, mohou využít mobilní aplikaci a webovou stránku bright-sky.org, která je také v českém jazyce. Aplikace i web slouží k tomu, aby si každý mohl správně zhodnotit svou situaci a případně našel bezpečnou cestu k pomoci. „Appka“ obsahuje např. deník pro uchování důkazů, otázky pro posouzení nebezpečí ve vztahu nebo kontakty nejbližší pomoci. Stáhnout ji lze zdarma na Google Play či App Store.

 

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne