Slider

Kost pro pejsky: Zelené páteři přidáme další obratel

Rozvoj města | Prosinec 2020

Pes Pišta z lazeckého útulku

Vedení města přikládá velkou váhu péči o prostředí, ve kterém občané města žijí, protože si je vědomo, že smysluplně využitelné a kultivované prostředí má velký vliv nejen na kvalitu života, ale i na chování těch, kteří se v něm pohybují, a že investice vložené do jeho vylepšování se vyplatí. K takzvané Zelené páteři města chceme nyní přidat další obratel – psí park.

 

Oživení prostoru kolem Příbramského potoka neskončilo úspěšnou revitalizací Nového rybníka, vybudováním skejťáky a koloběžkáři dobře hodnoceného skateparku, stylového adrenalin golfu či in-line dráhy. V září letošního roku skončila dlouho očekávaná rekonstrukce Junior klubu a nyní se připravuje revitalizace Čekalíkovského rybníka a jeho okolí, která by měla být dokončena v roce 2021.  

Současně se připravuje výstavba výběhu pro pejsky v prostoru mezi Junior klubem a železniční tratí. Realizace projektu podle původního návrhu z roku 2017 nese název Agility psí hřiště. K oživení projektu mohlo vedení města přistoupit teprve po dokončení nové železniční zastávky Příbram sídliště, protože při její výstavbě stavitel potřeboval využívat také prostor pro předpokládaný psí výběh. Připomeňme, že v loňském roce již vznikl jeden psí park Na Litavce a nadále je v provozuje také výběh Na Rynečku.  

V říjnu Správa železnic otevřela novou železniční zastávku Příbram sídliště, a prostor pro budoucí psí hřiště je tedy volný pro realizaci. Přípravy probíhají delší dobu, Správa železnic již dala souhlas s výstavbou v pásmu drah, dojednává se kácení náletových a dalších dřevin spolu s výsadbou nových podle projektu, projednává se oplocení celého areálu o velikosti 70 x 35 metrů, včetně plotu pro oddělený výběh malých a velkých plemen, pracuje se na zajištění mobiliáře a na dalších nezbytných úkonech.  

Výstavba nového psího hřiště je naplánována, stejně jako revitalizace Čekalíkovského rybníka, na rok 2021 a město ho uskutečňuje za účelem naplňování koncepce rozvoje města, tj. oživováním veřejného prostoru a vytvářením dostatku příležitostí pro městský život obyvatel Příbrami. 

Zorka Brožíková, místostarostka města

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne