Slider

Kontejnery na tříděný textil pod dohledem senzorů

Život v Příbrami | Červenec 2021

Kontejnery na textil

V rámci sběru nepotřebného textilu nebo obuvi je třeba efektivně řešit provoz celého systému tak, aby náklady nepřevýšily přínosy. Projekt Kloktex nyní počítá s využitím moderních technologií při sledování naplněnosti kontejnerů.

Nové technologie pronikají i do oblasti sběru textilu a obuvi do speciálních kontejnerů. Optimální plánování svozů s ohledem na rozmístění kontejnerů i jejich naplnění zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu a má přímý dopad na náklady projektu. 

Vedení projektu Kloktexu informovalo, že si pro řešení optimalizace svozů vybralo společnost Sensority. Senzory, které jsou umístěny v nádobách na odpad, mají podle organizace přispět k tomu, že se sníží náklady na svoz a uhlíková stopa spojená s dopravou. 

KlokTex je charitativní a ekologický projekt, který podporuje především Fond ohrožených dětí Klokánek. Po celé České republice se nacházejí kontejnery s logem klokánka na sběr nepotřebného, avšak použitelného oblečení a obuvi. Dárci mohou do kontejnerů odevzdávat čisté oděvy, neporušenou obuv, textil nebo hračky. Příbram se do projektu zapojila už před několika lety. 

sdb

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne