Slider

Když se senior věku nebojí

Rozhovor | Říjen 2022

Věra Černá, vedoucí příbramského Senior Pointu. Foto: Stanislav D. Břeň

Místní pobočku sítě Senior Point vede od roku 2019, během covidové krize pomáhala seniorům s registrací k očkování a od letošního roku pro ně opět organizuje vzdělávací, kulturní a společenské akce. „Před pandemií byla účast na našich akcích až deset tisíc lidí za rok,“ říká Věra Černá a potvrzuje tak, že aktivní stáří není v Příbrami pouze slovním pojmem.

 

Příbramský Senior Point byl otevřen na začátku roku 2016. Jak se u místních za tu dobu etabloval?

Iniciátorkou projektu byla tehdejší místostarostka Alena Ženíšková. Již předtím v pavilonu bývalé osmé základní školy, kde je nyní také Senior Point, působily jiné neziskové organizace. Naším cílem je starat se o aktivní seniory nad šedesát pět let a organizovat pro ně vzdělávací, poznávací a společenské akce. Držitelů Identifikační karty seniora města Příbram, a tedy i příjemců našich služeb je přes dva a půl tisíce lidí. Před pandemií byla účast na našich akcích až deset tisíc seniorů a seniorek ročně, vloni spadla na čtyři tisíce. Od února do června letošního roku akce navštívilo téměř tři tisíce zájemců.

 

Jak je koncipována programová nabídka?

Zaměřujeme se především na vzdělávání – nabízíme tři kurzy angličtiny, dva kurzy cvičení pro ženy a jeden pro muže, dále tréninky paměti, kurz textilní techniky, práci s počítačem a poskytujeme bezplatnou právní poradnu vedenou doktorkou Hanou Peleščákovou. Lektory platíme, takže kurzy si lidé hradí sami. Lektorům patří velké poděkování za jejich laskavý přístup k seniorům a bez jejich podpory by naše činnost nebyla tak rozmanitá a úspěšná. Velký důraz klademe na besedy a přednášky.

 

O jaké aktivity je největší zájem?

Zájem je především o pravidelné vycházky a všeobecně o sportovní aktivity – bowling, šipky. Jednou z posledních vycházkových akcí byl pochod kolem Litavky, kterého se zúčastnilo asi čtyřicet lidí. V minulosti jsme využívali bezplatnou autobusovou dopravu do Prahy (do letošního června byla poskytována seniorům nad 70 let, pozn. red.). Často jsme jezdili do Prahy na prohlídky – Stavovské divadlo, Státní opera, Národní divadlo, Poslanecká sněmovna a mnoho dalších. Oblíbené jsou procházky po Praze. Pátým rokem jezdíme na víkend s Olympiádou seniorů, naposledy na Rakovnicko.

 

Které další destinace patří k zajímavým?

Samozřejmě, že velký zájem je o jednodenní výlety, protože senioři mají zajištěný program na celý den, včetně dopravy z Příbrami. Zájem byl o výlet do Kutné Hory, Babiččina údolí, do Tábora s návštěvou čokoládovny, do Karlových Varů s průvodcem a závěrečnou prohlídkou společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka. V Plzni jsme si v minulosti prohlédli také novou a starou synagogu a zajeli jsme do Starého Plzence, kde sídlí společnost Bohemia Sekt. Tyhle výpravy se seniorům moc líbí.

Zájemci mohou zajít na promítání o hradech a zámcích nebo se zapojit do besed například o pouti do Santiaga de Compostela a amerických národních parcích. Na závěr roku se uskutečnilo setkání, na kterém jsme si připomněli všechna navštívená místa.

 

Náročnou zkouškou ve fungování organizace byla pandemie, kdy jste museli stopnout značnou část aktivit…

Po nástupu covidu-19 jsme začali zajišťovat očkování, protože někteří senioři nedisponují připojením k internetu. Online pokračovaly jen tréninky paměti a výuka angličtiny. Osobní kontakt a informování o novinkách probíhaly zejména telefonicky a e-mailem a na našich webových stránkách.

 

Jsou senioři připraveni pro online aktivity?

K pravidelným akcím Senior Pointu patří i počítačové vzdělávání. Někteří senioři zůstávají informačními technologiemi „nepolíbení“, takže o podobné kurzy je zájem. Stejně školíme na téma práce s chytrým telefonem, které lidé vlastní, ale chybí jim návod, jak například pracovat s fotografiemi nebo zprávami.

 

Řešíte problematiku bezpečnosti – na internetu, podvodných praktik a podobně?

Besedy s policií jsou na programu každý rok, další bude v říjnu. Objasňují, jak postupovat při zajištění bezpečnosti v bytech, rizika podvodných telefonátů, „šmejdi“ a další.

 

Se kterými příbramskými organizacemi spolupracujete?

Nastavili jsme velmi dobrou spolupráci s Divadlem A. Dvořáka, které organizuje prohlídky divadla a každý měsíc promítání v kině, na něž mají senioři slevu. Atraktivní tituly přitáhnou i přes sto diváků. Vedení divadla nám poskytuje i vstupenky na některá divadelní představení. Navázali jsme spolupráci i s ředitelkou Festivalu Antonína Dvořáka, a jsou pro naše seniory poskytovány zlevněné vstupenky na koncerty. Pod záštitou příbramské knihovny jsme se zapojili do soutěže věnované Antonínu Dvořákovi. Přivítali jsme u nás také ředitele Hornického muzea Josefa Velfla. Absolvovali jsme prohlídku skanzenu ve Vysokém Chlumci a plánujeme navštívit i březohorský. Zaměřujeme se zejména na okolí Příbrami, kde je stále co poznávat.

Muži chodí jednou týdně cvičit do Sokola a před pandemií jsme zde pořádali vánoční posezení. Dále mohu zmínit Ples seniorů, který se konal v kulturním domě. Co se týká energetiky, v září se odborníci z teplárenského průmyslu zaměřili na témata, jak správně topit a také rozúčtování tepla. Ve spolupráci s příbramskou nemocnicí pořádáme jednou za čtvrt roku odborné besedy pod záštitou hlavní sestry Ivany Králíčkové, několikrát nás navštívil i ředitel nemocnice Stanislav Holobrada. Další takové setkání plánujeme ještě i v letošním roce. Jednou měsíčně pořádáme taneční odpoledne.

 

Senior Point pomáhal i při uprchlické krizi…

Do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině nás chodilo osm dobrovolnic. Vedle Senior Pointu pak fungovala od dubna do konce června adaptační skupina pro šedesát ukrajinských děti, které vedly česká a ukrajinské vedoucí. Také jim jsme pomáhali, například se zajištěním sportovního vybavení od sponzorů a organizací výletu do plzeňského vědeckého centra Techmania. Zároveň děti začaly docházet na angličtinu s našimi seniory. V druhé polovině srpna se sem opět přestěhovaly tři adaptační skupiny, protože zde bylo volno. Činnost již ukončily, a na závěr se pořádal karneval s opékáním buřtů. Stále ale počítáme s možností obnovit adaptační centrum.

 

Do jaké míry spolupracujete s brněnskou centrálou Senior Pointu a dalšími pobočkami?

Senior Point v Brně představuje naše vedení, zde má sídlo obecně prospěšná společnost a poskytuje metodiku řízení poboček. Financováni jsme ale městem Příbram. Vedení posíláme měsíční monitoring, program si zajišťujeme sami. Vloni se sešli zástupci všech poboček, kterých je v České republice přes třicet. Příbramský Senior Point je co do rozsahu programu jedním z nejaktivnějších. Pobočky jinde fungují spíše jako informační kanály o tom, kam dál se mohou lidé obrátit. Podle ředitele obecně prospěšné společnosti Společně Jakuba Cardy nabízíme nejširší programovou náplň v republice.

 

Přichází inspirace k nastavení programu i od příbramských seniorů?

Každý měsíc svoláváme informační schůzku, kam dorazí i přes sto lidí. Obdrží program a podrobné informace o nastávajících akcích a rovnou zaplatí vstupné se slevou na jednotlivé akce. Vstupenky si pak během týdne vyzvednou při další návštěvě. A mají zároveň možnost přijít s nápady, co nového dělat.

 

A jsou příbramští senioři aktivní?

Rozhodně aktivní jsou, mají zájem rozšiřovat si své vědomosti, seznamovat se s novými věcmi, být v kontaktu s ostatními seniory. Velká část obyvatel Příbrami je starší šedesáti let a zapojuje se i v rámci jiných neziskových organizacím, které sídlí ve stejném pavilonu jako náš Senior Point. I s těmito organizacemi spolupracujeme, protože máme zájem, aby senioři byli stále aktivní.

 

Pokud by měl někdo z čtenářů zájem přihlásit se do programu, co pro to může udělat?

Může přijít v úředních dnech, zavolat a informovat se. Vyplní přihlášku pro získání karty, za kterou se neplatí, a dostanou brožuru se slevami – na pedikérské ošetření, na vstupné do bazénu, na bruslení a do některých obchodů.

 

Jak se podle vás žije seniorům v Příbrami a co jim aktuálně ve městě chybí?

To nelze hodnotit všeobecně. Řešíme dílčí problémy, když se o nich dozvíme. Třeba organizace pro nedoslýchavé upozorňovala na chybějící smyčku v kině a divadle. Problém jsme řešili s divadlem a městem a smyčka se zabezpečila. Upozorňujeme na stížnosti ohledně parkování, které bylo komplikované i přímo u Senior Pointu. Stejně tak byla obtížná dostupnost pro záchrannou a hasičskou pomoc (v lokalitě se budoval nový domov seniorů – pozn. red.). Nyní máme k dispozici vyhrazené parkování na novém parkovišti u Domova seniorů.

 

Sdílejí senioři nějaká životní trápení, v soužití a praktických záležitostech?

Hledají bydlení, kterého je v Příbrami nedostatek. Předáváme informace o volných místech v Komunitním domě seniorů. Z mého pohledu chybí pečovatelské domy a hospice. Starých lidí přibývá, ale pro získání místa v pečovatelském zařízení musí splnit určité podmínky, a to ne všichni splňují, ať už jde o zdravotní stav či délku bydliště v Příbrami. Pro aktivní seniory nad šedesát let není zaručeno, že získají místo v komunitním domě, přestože nesplňují podmínku dvaceti let bydliště v Příbrami. Kapacita není dostatečná, zároveň nevidím tolik možností i s ohledem na pozemkový fond města, jak ji rozšiřovat.

 

Prostory Senior Pointu vnímáte jako vyhovující?

Jsme naprosto spokojeni. Město nám i ostatním neziskovým organizacím poskytlo dostatečné prostory pro činnost, pohodlně se k nám dostanou i vozíčkáři. Během nedávných stavebních prací, kdy nebyl funkční původní vchod, jsme museli řešit složitější přístup z druhé strany areálu, ale v současné době je již znovu zprovozněn koridor, nově je vybudována nájezdová plocha pro vozíčkáře, což je skvělé. Také od blízkého obchodu už nevedou žádné schody, a dostupnost je tedy příjemnější.

 

Stanislav D. Břeň

 

VĚRA ČERNÁ

Věra Černá působí od roku 2019 jako vedoucí příbramské filiálky organizace Senior Point, která byla otevřena v roce 2016. Před tím pracovala pro město Příbram. Senior Point zřizuje obecně prospěšná společnost Společně, jež sídlí v Brně. V České republice funguje několik desítek Senior Pointů.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne