Slider

Kdy a jak se vracejí přeplatky za léky

Život v Příbrami | Duben 2024

O vrácení přeplatku není třeba žádat. Pojišťovny si ochranné limity hlídají samy.

Pokud kupujete často léky na předpis, na které doplácíte, můžete překročit takzvaný ochranný limit a máte nárok na vrácení přeplatku. Za jakých je to podmínek?

 

O vrácení přeplatku není třeba žádat. Pojišťovny si ochranné limity hlídají samy. Peníze vyplácí bezhotovostně na bankovní účet (pokud jim jej pojištěnec sdělil), nebo poštovní poukázkou na vaši adresu, kterou jste u pojišťovny uvedli jako kontaktní. Veškeré změny je potřeba pojišťovně vždy neprodleně oznámit. 

Roční limity na započitatelné doplatky jsou: u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je limit 1000 korun; pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 korun; u příjemců invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, byl limit snížen na 500 korun; u ostatních pojištěnců ve věku od 18 do 65 let je limit stanoven na 5000 korun. 

Kdy jsou přeplatky vypláceny? Pokud je přeplatek za léky nižší než 200 korun, pojišťovna částku zatím neposílá a převede ji do následujícího čtvrtletí. Peníze vyplatí teprve, až zůstatek přesáhne 200 korun. Nižší nevyplacené zůstatky se přesouvají dál mezi jednotlivými kalendářními roky. 

Přeplatky za léky, které přesáhnou hranici potřebnou pro jejich výplatu, vám zdravotní pojišťovna poukáže do 60 dnů od ukončení čtvrtletí, ve kterém tato skutečnost nastala. Podrobnější informace můžete získat v Senior Pointu Příbram na adrese Žežická 193 (778 779 898, pribram@seniorpointy.cz, otevřeno v pondělí 12.00–15.00, středu 10.00–13.00 a čtvrtek 11.00–14.00).


Senior Point Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne