Slider

Kam směřuje sportovní politika města

Sport | Únor 2020

Příbram se již nějakou dobu snaží o oprávněné používání dovětku „město kultury, zábavy a sportu“ k názvu města.

 

 Svým způsobem se jedná o symboliku odkazující k původnímu antickému ideálu harmonického souladu a vyváženosti tělesné a duševní krásy, nazývanou kalokagathia. Ta je také důležitým prvkem novodobé olympijské myšlenky, která vyvstává do popředí zejména ve spojení s letošním olympijským rokem. První kroky k tomu, aby Příbramané mohli hrdě používat titul „Příbram, město kultury, zábavy a sportu“, byly učiněny již v minulých letech. Vzpomeňme na události jako např. Den sportu 2017, Family fest 2018 či Novák fest 2019. Nesmíme zapomenout ani na akce, které se konaly v roce 2016 u příležitosti 800 let od první písemné zmínky o Příbrami. Aby město takový titul mohlo uvést do praxe, zřídilo i vlastní organizační složku s názvem Městské kulturní centrum. Jeho úkolem je připravovat kulturní projekty, které občanům našeho města budou obohacovat život, a koordinovat jednotlivé akce s ostatními pořadateli. Aby se občané mohli hlásit ke zmiňovanému heslu, je třeba uvést v život také oblast sportu.

 

Pracovní skupina pro jednání s kluby

Již v listopadu 2018 pod patronací starosty města zahájila činnost pracovní skupina Sport 2030. Její zřízení si vyžádal dlouhodobě neutěšený stav v této oblasti a nutnost zamyslet se nad otázkou, kam by měla městská sportovní politika směřovat dál. V počátcích činnosti byla zastoupena všechna odvětví sportu v Příbrami. V rámci široké základny jsme vedli diskuze, na které byli zváni sportovní profesionálové a všichni sportovní nadšenci se zájmem hledat možná řešení. Setkání probíhala i několikrát týdně. Zároveň všichni pracovali na vytváření pasportizace sportovišť na území města. Potřeba pružnosti v jednání stála za rozhodnutím ustavit skupinu Sport 2030 jako čtyřčlennou, pracující ve složení Renáta Vesecká, Jiří Holý, Jan Slaba a Zorka Brožíková.

Logickým výstupem z mnoha jednání bylo nejprve uskutečnění dvou setkání zástupců všech 35 sportovních klubů působících v Příbrami s vedením města, jejichž úkolem bylo zmapovat potřeby oddílů a představit plány města v oblasti sportu.

Z jednání vzešla nutnost uspořádat konferenci sportu. Uskutečnila se 12. září 2019 pod názvem Vraťme dětem radost z pohybu. Přednášeli Hana Štefaničová, Michal Ježdík, Michal Barda, Tomáš Perič a Antonín Barák, tedy přední čeští odborníci z oblasti sportu, zdraví a tělovýchovy. Cílem bylo seznámit veřejnost s tím, jak důležité je přivést ke sportu děti v nejútlejším věku. Zároveň se od těchto lidí, kteří pracují na změně koncepce sportu na republikové úrovni, dostalo uznání, že Příbram je prvním městem v republice, kde se řeší sport mimo volební období a kde jdou sami naproti změnám, jež se v oblasti sportu teprve připravují.

Souběžně s konferencí probíhala jednání se sportovními oddíly, s řediteli škol a Antonínem Barákem o způsobu, jak přivést trenéry do škol, aby pomohli učitelům prvního stupně rozpohybovat děti. A trenéři ve školách již začínají působit.

 

Koncepce sportu před projednáním

Jako nejpotřebnější krok pro nezávislé určení směřování města ve sféře sportu se ukázala nutnost zpracovat koncepci sportu města externí firmou. Radní tento úkol zadali agentuře Lokal sport. Její představitel, Jakub Popelka, strategický dokument Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 realizoval v souladu s § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění a předal městu v určeném termínu. Nyní je dokument připraven pro jednání vrcholných orgánů města, o jejichž rozhodnutí a o dalším postupu budeme informovat.

Zorka Brožíková, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne