Slider

Kahan je druhý nejlepší zpravodaj v Česku, příbramský Facebook první v kraji

Služby | Únor 2024

Spolek Kvalikom letos ocenil hned dva informační prostředky města Příbram – zpravodaj Kahan a facebookový profil. Foto: Eva Švehlová

Tištěný zpravodaj Kahan se umístil na druhém místě mezi radničními periodiky, která vydávají města s více než 10 000 obyvateli. V této skupině byla posuzována téměř padesátka radničních listů. V soutěži Zlatý lajk 2023 uspěl i facebookový profil města, který skončil na prvním místě v krajském kole.

 

Zpravodaj Kahan se umístil na druhé příčce v celostátní soutěži radničních zpravodajů, kterou pořádá zapsaný spolek Kvalikom. Příbramské tištěné médium vydávané městem Příbram uspělo v konkurenci 48 radničních periodik v kategorii sídel s více než 10 000 obyvateli. Kvalikom hodnotil zpravodaje počtvrté a podle vyjádření společnosti jde o největší českou soutěž radničních zpravodajů. Porotci přidělili Kahanu 49 z 50 možných bodů. 

V soutěži Zlatý lajk 2023, který čtvrtým rokem vyhlašuje rovněž spolek Kvalikom, se na prvním místě v kraji umístil městský facebookový profil, který je na adrese facebook.com/mestskyuradpribram. Získal 36 bodů ze 40.

 

Praktický, edukativní, politicky nezneužívaný

V hodnocení Kahanu porota mj. uvedla: „Porota se jednomyslně shodla na velmi vysoké obsahové kvalitě periodika, které podává ucelený obraz o životě ve městě. Zpravodaj informuje dle dostupných informací objektivně a občanům poskytuje komplexní a praktické informace. V kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel se jedná o jedno z nejkvalitnějších periodik v celorepublikovém měřítku. Zpravodaj se zabývá nejen činností úřadu, ale má i dostatečný přesah do regionálních témat, činnosti místních spolků a různých zájmových skupin.

Texty článků jsou kvalitní a jsou v pořádku i z hlediska gramatického. Texty splňují nároky na čtivost, atraktivitu, nejsou zbytečně dlouhé, ale zároveň dostatečně podrobné. Obsahová skladba je rozmanitá, vážná a seriózní témata jsou dostatečně mixována s odlehčenějšími texty. Výběr témat je v pořádku, je zde kladen důraz na edukativnost a nechybí ani podrobné informace například o hospodaření města, projektech, které realizuje, a podobně. Prostor je dáván historii, sportu i lifestylovým tématům. Fotografie jsou na nadprůměrné úrovni, ale kvalitativně rezervu mají – je to patrně tím, že pocházejí z různých zdrojů.

Články vhodně doplňují a díky barevnému tisku dobře vyniknou. Zpravodaj naplňuje požadavky na praktičnost, ale i edukativní a zábavní funkci. Zpravodaj není politicky zneužíván – představitelé obce nejsou nadměrně zobrazováni na fotografiích, ani nadměrně citováni v textech.“ Kompletní zpráva je na webu kahan.pribram.eu.

 

Vstřícný a přístupný

V hodnocení facebookového profilu mj. stojí: „Město komunikuje prostřednictvím sociální sítě Facebook od roku 2014. Samotný fakt, že radnice sociální síť aktivně používá, je důkazem její vůle o maximálně dostupnou a moderní komunikaci. Nejen v tomto ohledu je tedy radnice komunikačně vzorná a k obyvatelům vstřícná. Jednotlivé příspěvky jsou kvalitní, informačně hodnotné. Zahrnují jak aktuální dění z reportážního pohledu, tak obecnější informace, plány, praktické informace, upozornění na blížící se akce či dávání prostoru k diskuzi na konkrétní téma. Textace příspěvků je čtivá, výstižná, psaná přístupným způsobem, který odpovídá charakteru sociální sítě. Prostor ke zlepšení vidíme v interakci s jednotlivými příspěvky, která by mohla být intenzivnější – to se týká odpovídání na dotazy, připomínky, případně alespoň reakci formou emotikonů. Správci publikují videa, která jsou kvalitativně dostatečná.

Audiovizuální obsah je na Facebooku populární a má značný dosah. Příspěvky jsou publikovány v dostatečné frekvenci, mezi jednotlivými posty nejsou několikadenní prodlevy, ani se následně nedohání vše na poslední chvíli. Informační hodnota příspěvků je dostatečná a vysoká, nechybí žádné důležité informace o dění v obci, praktická upozornění či přehledy, stejně tak volnočasový obsah, který je podáván atraktivní formou.“ 

Kahan byl jako jeden z nejlepších radničních zpravodajů hodnocen již v minulosti. V loňském roce jej Kvalikom označil coby nejlepší zpravodaj ve Středočeském kraji (kategorie měst nad 10 000 obyvatel) a druhým nejlepším v ČR. V letech 2016 a 2017 se Kahan stal nejlepším městským zpravodajem v Česku, soutěž tehdy vyhlašovaly Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, Unives.eu, Angelus Aureus a Sdružení místních samospráv České republiky. 

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne