Slider

Kácení stromů u Čekalíkovského rybníka

Krátce | Únor 2020

V rámci revitalizace území Čekalíkovského rybníka bylo rozhodnuto o odstranění 45 dřevin.

V rámci revitalizace území Čekalíkovského rybníka bylo rozhodnuto o odstranění 45 dřevin (částečně uschlé a v některých případech napadené). Kácí se na základě dendrologického průzkumu a studie vypracované firmou Land 05.

Souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významných krajinných prvků včetně povolení kácení bylo vydáno v prosinci loňského roku. Zároveň dojde k výsadbě nových stromů, keřů a rostlin podle projektu, se kterým se město chystá uspět v žádosti o dotaci. Pozemky v okolí rybníka byly městem odkoupeny od soukromých vlastníků, aby bylo možné z tohoto zanedbaného prostoru vytvořit příjemné místo pro relaxaci. Chystají se také parkové úpravy a vyčištění rybníka, který se tak stane dalším prvkem takzvané zelené páteře města. Tomuto projektu se bude věnovat v dalším čísle.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne