Slider

Jsme tu pro děti, které rády zpívají nebo kreslí

Školství | Březen 2022

Výuka rozšířené hudební výchovy na ZŠ 28. října má více než třicetiletou tradici.

Základní škola 28. října poskytuje příležitost pro rozvoj výtvarného i hudebního talentu. Škola má např. tři hodiny hudební, nebo výtvarné výchovy týdně.

Výuka rozšířené hudební výchovy na ZŠ 28. října má více než třicetiletou tradici. Rádi v hudebních třídách přivítáme děti, které mají k hudbě kladný vztah, v předškolním věku si rády zpívají nebo tančí. Ve škole je čekají tři hodiny hudební výchovy týdně, plné různorodých aktivit. Jedna hodina se zaměřuje na hru na zobcovou flétnu, přičemž tempo výuky hry na nástroj respektuje individuální možnosti dětí. Žáci si v hodinách vyzkoušejí také hru na další rytmické a melodické nástroje, kterých máme ve škole širokou nabídku. Nedílnou součást výuky představuje i upevňování vztahu k poslouchané hudbě – s velkým nadšením dětí se např. letos setkávají dva celoroční programy České filharmonie, kterých se účastníme.

Každá třída s rozšířenou výukou hudební výchovy tvoří v podstatě samostatný pěvecký sbor, který se od prvních pěveckých krůčků postupně propracovává až k interpretaci složitějších vícehlasých skladeb. Děti pravidelně vystupují na koncertech, pěveckých přehlídkách i akcích pořádaných městem. Svůj hudební talent mohou rozvíjet také ve školním orchestru. Záznam prosincového koncertu, kterým jsme oslavili výročí založení hudebních tříd, můžete zhlédnout na webových stránkách školy.

A co děti u zápisu čeká? Nejprve nám zazpívají písničku podle svého výběru a potom si vyzkoušejí zopakovat tleskaný rytmus a zahraný tón. Pokud si chcete ověřit předpoklady svých dětí pro hudební zaměření, těšíme se na vás od 4. do 13. dubna 2022.

Od roku 1993 se u nás koná také rozšířená výuka výtvarné výchovy. V hodinách se žáci učí rozvíjet své vlastní vnímání světa, estetické cítění a fantazii. Získávají dovednosti a znalosti ve všech oblastech výtvarného umění – v kresbě, malbě, grafice, plastické a prostorové tvorbě. Děti se učí pracovat různými výtvarnými technikami – lineární a stínovaná kresba, malba, kašírování, keramika, později suchá jehla, linoryt aj. Časová dotace předmětu je na prvním stupni tři vyučovací hodiny týdně.

Pravidelně pro žáky pořádáme výtvarné exkurze spojené s tvůrčími dílnami. Práce našich žáků je možné zhlédnout nejen ve škole, ale i na různých výstavách. Žáci se úspěšně účastní výtvarných soutěží. Pro práci ve třídách s rozšířenou výukou výtvarné výchovy není prvořadý pouze talent, ale především zájem dítěte o výtvarnou činnost a radost něco pěkného a zajímavého vytvořit.

Veškeré informace k zápisu do prvních tříd i k osobní návštěvě školy naleznete na webu zs28rijna.cz.

Helena Kaiserová, Barbora Zívrová, Hana Vitásková 
ZŠ 28. října

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne