Slider

Jak se připravujeme na příští školní rok

Školství | Červen 2022

Ředitelé rozhodli o přijetí dětí, případně o odkladech školní docházky

Zápisy pro české děti do základních škol zřizovaných městem Příbram pro školní rok 2022/2023 probíhaly v dubnu a do mateřských škol na začátku května. Ředitelé rozhodli o přijetí dětí, případně o odkladech školní docházky. Následným krokem jsou pak zápisy pro ukrajinské děti s místem dočasného pobytu na území našeho města do obou typů škol, které byly vypsány na den 2. června 2022.

V roce 2021 zpracoval Odbor školství, kultury a sportu „Analýzu kapacit základních škol zřizovaných městem Příbram a jejich naplněnosti“. Díky ní a díky sledování a vyhodnocování údajů o počtech ukrajinských žáků a dětí na území města a v regionu získáváme jasnou představu o limitech škol.

Jsme přesvědčeni, že se od září budou v našich základních školách vzdělávat všichni zájemci z řad českých i ukrajinských žáků. Přesto připravujeme další variantní řešení v souladu se zákonem známým pod pojmem Lex Ukrajina – školství. Navíc pro případ převisu poptávky zůstává v rezervě možnost požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o výjimku pro navýšení kapacity Základní školy pod Svatou Horou. A to s ohledem na souhlasné vyjádření Středočeského kraje k naší žádosti využít jednu učebnu slučujícího se Gymnázia pod Svatou Horou s Gymnáziem v Příbrami VII, které ji již může postrádat.

Situace v mateřských školách je odlišná. Po přijetí českých dětí a po následných zápisech těch ukrajinských budeme znát, jaký je převis poptávky, proto také zde připravujeme variantní řešení. Naším cílem je udržení standardních podmínek pro vzdělávání našich příbramských žáků a podle možností ho poskytnout i těm ukrajinským.

Údaje ze statistiky k 25. dubna 2022 pro obec Příbram – počet ukrajinských uprchlíků s pobytem na strpění: Celkem: 945; z toho: 0–3 let: 37; 4–6 let: 55; 7–15 let: 173; 16–18 let: 65. Počet již přijatých žáků do základních škol na území města Příbram ke stejnému datu byl 113.

Předpokládaný celkový počet možných volných míst na všech našich základních školách k 1. září 2022 je 191. Nicméně číslo není zcela vypovídající, protože jsou v něm zahrnuta volná místa po jednotlivých ročnících. Je otázkou, zda se potká konkrétní potřeba s volnou kapacitou např. ve druhém ročníku. Z toho důvodu jsou připravována variantní řešení.

Od začátku května zajišťuje město pobyt pro děti ukrajinských uprchlíků ve čtyřech, resp. v pěti adaptačních skupinách.

Zorka Brožíková, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne