Slider

Jak moc bude Příbram šetřit

Rozpočet | Červenec, srpen 2020

Začala ekonomická krize, ve které se stále nacházíme.

Dvanáctého března byl vyhlášen nouzový stav a česká vláda přijala přísná opatření, která znamenala výrazné omezení ekonomické aktivity. Začala ekonomická krize, ve které se stále nacházíme. Jak na to reaguje Příbram?

Podle ekonomických odborníků existuje šance, že ke konci roku by česká ekonomika mohla být zase na růstové trajektorii. I přesto se městské příjmy letos propadnou o přibližně 100 až 150 milionů korun. Velmi přitom záleží na opětovném nastartování ekonomiky a jejím udržení v chodu i v případě dalších vln virové pandemie.

 

Za tři roky o 250 milionů méně

Ve vedení radnice pracujeme s hlavním scénářem poklesu městských příjmů o 250 milionů korun v dalších třech letech oproti dosud schváleným příjmům v rozpočtovém výhledu. Proto bylo nezbytné nalézt řadu úsporných opatření v běžném provozu města i v oblasti investic. 

Běžné výdaje bez oprav nemovitostí v celkové výši okolo 650 milionů korun tvoří z jedné čtvrtiny výdaje na platy zaměstnanců včetně odvodů a z jedné čtvrtiny výdaje na zajištění samotného provozu městského úřadu – celkem asi 350 milionů korun ročně. Další významnou položku tvoří dotace příspěvkovým organizacím města na provoz divadla, bazénu, centra sociálních služeb, školek a škol, zimního stadionu, knihoven, svoz komunálního odpadu, sekání trávy, úklid veřejného prostranství a mnoho dalších služeb. Provozní příspěvky představují asi jednu třetinu běžných výdajů města, přibližně 250 milionů korun. Zbývajících asi 60 milionů korun vydá město ročně na energie, dotace neziskovým organizacím a dotovaný provoz MHD.

 

Úsporná opatření města pro zbytek roku 2020

Běžné výdaje se sníží o 13,5 milionů korun v oblastech platů a běžného provozu městského úřadu. Z poloviny jde o snížení výdajů na platy zaměstnanců, druhá polovina tvoří úspory na provoz městského úřadu v oblastech výdajů na spotřební materiál, energie a drobný majetek. 

Městský úřad nebude propouštět žádné zaměstnance v důsledku ekonomické recese, pouze nebudeme obsazovat některé pracovní pozice, jakmile některý ze zaměstnanců odejde do důchodu. V takových případech na daném pracovišti dojde k pracovní reorganizaci tak, aby byla zachována kvalita služeb. 

Pokud jde o dotace neziskovým organizacím, zastupitelstvo bude rozhodovat o jejich snížení z 19,4 milionu korun na přibližně 15 milionů korun, kdy například některé dotované kulturní a sportovní akce nebudou letos realizovány. 

V důsledku nouzového stavu se řada investičních projektů oddálila nebo se posunul termín dokončení o týdny až měsíce. Z těchto důvodu nebude proplaceno asi 30 milionů korun v roce 2020 a tato fakturace bude realizována až napřesrok. 

Dále květnové zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů zrušilo záměr rekonstrukce aquaparku v maximalistické variantě a projektanti nyní pracují na plánu B, který má znamenat výrazné snížení rozpočtu na rekonstrukci tak, aby ho schválila drtivá většina zastupitelů v příštích měsících. To znamená v tomto roce úsporu dříve plánovaných 50 milionů korun a celkově se letos neproinvestuje původně rozpočtovaných 80 milionů korun. 

Ve vedení města se snažíme, aby městský úřad a jeho organizace byly stále dobře financované, aby služby, které město nebo jeho organizace poskytují v této nelehké době, byly kvalitní a nabízené v dostatečném rozsahu.

 

Máme dostatečnou hotovost

Na začátku roku měla Příbram na svých účtech 342 milionů korun. To znamená, že od začátku tohoto volebního období narostla hotovost na účtech o více než 100 milionů korun. V loňském roce město zcela splatilo poslední úvěr z předešlých let. Je tedy dobře připraveno na případné výkyvy v příjmech a stejně tak je připraveno pokračovat v úsporných opatřeních, pokud by to aktuální situace ekonomiky a městské pokladny vyžadovala. 

Martin Buršík, 1. místostarosta, ekonom města

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne