Slider

Jak bude vypadat náměstí J. A. Alise, je také na vás

Krátce | Červenec, srpen 2020

Minulý Kahan informoval o záměru revitalizovat náměstí J. A. Alise na Březových Horách.

Občané se nyní mohou zapojit přímo do příprav zadání architektonické soutěže.

Na webových stránkách soutěže lze do 7. července zodpovědět, jak vnímáte současnou podobu náměstí a jak by náměstí mělo vypadat v budoucnu. Vedle toho zde každý může vytvořit vlastní pocitovou mapu. Ta napoví, jak je náměstí vnímáno v rámci širšího území Březových Hor. Lidé se mohou zapojit také osobně, nejen prostřednictvím počítače. Ve dnech od 21. – 23. června, vždy od 10.00 do 18.00 najdete přímo na náměstí stánek s pocitovou mapou a tazatele, kteří se zájemci dotazník vyplní osobně.

Podoba dotazování vzešla z rozhovorů s místními občany, které v předchozích měsících provedla společnost Agora CE. Mapovou aplikaci navrhli pro změnu odborníci z Univerzity Palackého. Na mapování a dotazování naváže veřejné setkání v září. Na něm městský architekt představí zadání architektonické soutěže, která zhruba narýsuje pomyslné mantinely soutěžícím architektům. Podrobnosti, anketu a pocitové mapy najdete na webu rekonstrukce-alis.pribram.eu.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne