Slider

Fotopoint, revitalizace lesíku nebo hřiště? Hlasujeme o nápadech pro Příbram

Život v Příbrami | Červen 2022

Devět z osmnácti projektů, které navrhli obyvatelé Příbrami, se dostalo do finále participativního rozpočtu.

Celkem devět projektů, které navrhli sami obyvatelé Příbrami, se dostalo do finále participativního rozpočtu a bojují o hlasy Příbramanů. Hlasovat lze až do 17. června 2022.

Devět z osmnácti projektů, které navrhli obyvatelé Příbrami, se dostalo do finále participativního rozpočtu. Na vítězné projekty připravilo město dva miliony korun a návrhy bude realizovat letos a příští rok. Zájemci mohou hlasovat na webu spolecne.pribram.eu od 1 do 17. června. K hlasování stačí mobil a přístup k internetu nebo zajít do městského infocentra. 

O hlasy se ucházejí návrhy revitalizace dětského hřiště v Jarolímkových sadech na Březových Horách, růžové zahrady na Hořejší Oboře, fotopointu, informačních tabulí na Svaté Hoře, SportCity Příbram, revitalizace dětského hřiště v Lazci, posezení v Aleji svobody, revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem a odstranění skládky z cesty do školy.

 

Každý má tři plusové a jeden minusový hlas

Hlasovat lze anonymně a bezplatně prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21. Zájemce rozdělí své hlasy mezi několik návrhů, přičemž jednomu námětu lze přidělit maximálně jeden plusový nebo minusový hlas. Celkem lze rozdělit tři plusové a jeden minusový hlas. Váha všech hlasů je shodná. Minusový hlas lze udělit až po rozdělení alespoň dvou plusových. 

Volba probíhá ve speciální webové aplikaci na adrese spolecne.pribram.eu. V prvním kroku je třeba zadat své mobilní číslo, na které v esemesce přijde unikátní kód platný 15 minut. Pokud ho účastník hlasování nezadá včas, musí si stejným způsobem vygenerovat nový. Po vstupu do hlasování rozděluje hlasující plusové a minusové hlasy najednou. Z jednoho telefonního čísla je přípustné pouze jedno hlasování. V případě, že nemáte přístup k internetu, lze hlasovat v Informačním centru města v Pražské ulici.

 

Rozdělí se dva miliony

Po ukončení hlasování se sečtou a odečtou všechny hlasy pro jednotlivé návrhy. Poté bude sestaven žebříček pro všechny návrhy zařazené do hlasování. Náměty, u nichž je součet kladných a záporných hlasů záporný, budou vyřazeny. Realizován bude automaticky nejúspěšnější projekt (získal v součtu kladných a záporných hlasů nejvyšší počet hlasů). Z ostatních nápadů, z nichž se bude vybírat, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího nápadu až do vyčerpání dvou milionů korun. Pokud finance nedostačují, bude o realizaci následujícího projektu v pořadí a dalším postupu rozhodovat rada města. Jestliže získají dva či více návrhů stejný počet bodů, provede se ten, který zaznamená menší počet minusových hlasů.

 

Minulé ročníky

2018: Příbram na projekt „pébéčka“ vyčlenila 1 000 000 korun. Celkem bylo předloženo 40 návrhů, posouzením proveditelnosti jich prošlo 31. Z hlasování 2498 lidí vzešly tři vítězné projekty: Cyklistická koncepce města Příbram na kole (673 hlasů) – 300 000 korun (dokončeno); Renovace laviček v okolí Svaté Hory (639 hlasů) – 200 000 korun (dokončeno); Přes Kaňku bezpečně na Padák a lesopark Hatě (484 hlasů) – 600 000 korun (dokončeno).

2019: Město uvolnilo 1 000 000 korun. Z 26 návrhů prošlo evaluací proveditelnosti 19 námětů, o kterých hlasovalo 1251 osob. Mezi vítěznými projekty byly Drkoláč (373 hlasů) – 450 000 korun; Rekultivace Svatohorské aleje (341 hlasů) – 200 000 korun; Luční kvítí nad Haldou (304 hlasů) – 175 000 korun. Všechny projekty již slouží veřejnosti.

2020: Příbram změnila podmínky, participativní rozpočet je vyhlašován jednou za dva roky s finanční dotací ve výši 2 000 000 korun. Celkem bylo předloženo 17 návrhů, podmínky proveditelnosti splnilo 10 námětů a celkem hlasovalo 2042 lidí. Zvítězily: Park pod Svatou (892 hlasů) – 900 000 korun; Oddychová zóna Nová Hospoda (695 hlasů) – 1 000 000 korun. Oba projekty jsou dokončené. 

Zuzana Kučerová, Městský úřad Příbram

 

Návrhy, které bojují o vaši přízeň

Revitalizace dětského hřiště a přilehlé zeleně v Jarolímkových sadech

  • Doplnění vybavení dětského hřiště o nové herní prvky a mobiliář k odpočinku. Rozpočet: 900 000 Kč

 

Růžová zahrada na Hořejší Oboře

  • Výsadba růžové zahrady v okolí rybníka v centru města. Rozpočet: 300 000 Kč

 

Fotopoint

  • V lokalitě s přitažlivou scenérií se vytvoří místo (může mít podobu např. rámečku) k pořízení fotografie z výletu. Konkrétní místo bude vybráno ve spolupráci s občany. Rozpočet: 500 000 Kč

 

Informační tabule na Svaté Hoře

  • Vytvoření sítě informačních tabulí, které zpřehlední turistickou lokalitu Svaté Hory. Rozpočet: 200 000 Kč

 

SportCity Příbram

  • Návrh je založen na měření při chůzi, běhu a jízdě na kole. Informační tabule změří rychlost pohybu, počet cyklistů projíždějících místem. Rozpočet: 650 000 Kč

 

Dětské hřiště Příbram-Lazec

  • Revitalizace dětského hřiště v městské osadě Lazec. Rozpočet: 500 000 Kč

 

Posezení v Aleji svobody

  • Instalace nového posezení v Aleji svobody v Zavržicích. Rozpočet: 50 000 Kč

 

Odstraňme skládku z cesty do školy

  • Zlepšení okolí vstupu škol. Rozpočet: 200 000 Kč

 

Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem

  • Vyčištění plochy lesíka, odstranění náletů stromů a vytvoření klidové a odpočinkové zóny. Rozpočet: 1 000 000 Kč

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne