Slider

Festival představí Dvořáka jako umělce i jako člověka

Kultura | Duben 2020

Váš oddaný Antonín Dvořák.

 

Na konci dubna startuje v pořadí 52. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Celkem 15 velkých koncertů doplní doprovodný program v Příbrami a okolí. Se začátkem března plně začal předprodej vstupenek.

 

Váš oddaný Antonín Dvořák. Právě tak zní motto letošního ročníku, který chce ukázat nejen velikost Dvořákova umění, ale také lidský rozměr jeho osobnosti. Na koncertech 52. ročníku budou proto ve větší míře uváděna díla přátel Antonína Dvořáka či díla věnovaná Antonínem Dvořákem jeho přátelům a rodinným příslušníkům. Hudební festival začíná 25. dubna a potrvá do 4. června 2020.

V Příbrami, Třebsku, Březnici, Dobříši…

Celkem se uskuteční 15 klasických koncertů, dále dvě operní představení určená dětskému publiku, komponovaný pořad věnovaný vlivu Antonína Dvořáka na americkou hudbu a open air projekt Den s Antonínem Dvořákem s 15–20 koncertními vystoupeními a edukativními programy, které budou realizovány na nejrůznějších místech Příbrami. V rámci HFAD se již tradičně uskuteční benefiční koncert pro vilu Rusalka. 

Koncerty se budou konat v Divadle A. Dvořáka Příbram, v kostele sv. Jakuba, Galerii Františka Drtikola, v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, na Zámku Dobříš, v Galerii L. Kuby a na městském úřadě v Březnici, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku a rovněž v prostorách Svaté Hory. 

Za zmínku rozhodně stojí také doprovodné programy pro děti. Letos půjde například o velmi populární operní představení (poprvé k nám zavítá Národní divadlo Brno s představením opery J. Temla Kocour v botách) a nově připravovanou interaktivní hru pro děti na téma Život Antonína Dvořáka. Ta bude sestávat z řady zastavení v místech evokujících život a dílo Antonína Dvořáka a na děti čekají nejen zajímavé informace, ale také řada her a veselých úkolů.

 

Program 52. ročníku HFAD

 1. dubna: Slavnostní zahájení hudebního festivalu

Odehraje se tradičně v příbramském Divadle A. Dvořáka a jeho protagonisty budou Petr Nekoranec, Lenka Máčiková Kusendová (SR) a Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou šéfdirigenta Jakuba Kleckera. Představí dílo A. Dvořáka, L. Janáčka, G. Pucciniho a oživí dílo moravského skladatele poloviny 20. století Rudolfa Heidera. 

 1. dubna: Pražští komorní sólisté, Zámek Dobříš, Zrcadlový sál

Serenády Antonína Dvořáka a jeho přítele P. I. Čajkovského představí náš nejdéle působící smyčcový komorní orchestr v čele Janem Mráčkem. 

 1. května: Antonín Dvořák a jeho vliv na americkou hudbu, účinkují: Debashish Chaudhuri (Indie) a Jana Chaudhuri (ČR, klavír), Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Komponovaný pořad vytvořený speciálně na zakázku festivalu navazuje tématem na velmi populární Immersive koncerty a je věnován žákům a následovníkům Antonína Dvořáka v Americe.

 

 1. května: Martina Kociánová & Kateřina Englichová, Reprezentační sál MěÚ Březnice

Duet lidského hlasu a harfy v programu, v němž zazní citace z korespondence A. Dvořáka ve spojení s hudbou od baroka po romantismus.

 

 1. května: Czech Brass, kostel sv. Jakuba Příbram

Žesťový soubor v čele s Markem Zvolánkem (trubka) se představí v dílech romantických i soudobých.

 

 1. května: Unique kvartet, Dům Natura, Příbram

Smyčcové kvarteto vystoupí v crossoverovém programu, ve kterém zazní hudba klasická, jazzová, filmová i populární.

 

 1. května: Karel Dohnal a Smyčcové trio České filharmonie, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsku

Klarinetista Karel Dohnal vystoupí spolu se Smyčcovým triem České filharmonie v kostele přímo spojeném s životem A. Dvořáka.

 

 1. května: Barocco sempre giovane a Pavel Svoboda, Bazilika Minor, Svatá Hora u Příbrami

„Dialog smyčců a varhan” přednese naše přední komorní těleso zaměřené zejména na interpretaci barokní hudby. Koncertní program je sestavený z děl J. S. Bacha, A. Vivaldiho, J. G. Waltera, W. A. Mozarta, J. Brahmse a samozřejmě A. Dvořáka.

 

 1. května: Skety, Městské muzeum/Galerie Ludvíka Kuby, nádvoří, Březnice

Festival každoročně přináší koncert „na pomezí klasické hudby“, pro rok 2020 přijal pozvání velmi populární a cappella sextet Skety v čele s Petrem Wajsarem.

 

 1. května: Zemlinského kvarteto, Galerie Fr. Drtikola, Příbram

Zemlinského kvarteto již od svého založení v roce 1994 navazuje na bohatou tradici české kvartetní školy. Pro koncert si zvolilo program sestavený z děl A. Dvořáka, B. Martinů a J. Brahmse.

 

 1. května: Koncert laureátů, Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Již pátým rokem rozezní zámeček ve Vysoké hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. V průběhu večera zazní písně a árie P. I. Čajkovského a B. Smetany. Součástí koncertu bude světová premiéra vítězných skladeb 4. ročníku Kompoziční soutěže HFAD určené skladatelům do 40 let – písní na slova Sonetů W. Shakespeara (č. 49 a č. 66) Marka Pavlíčka.

 

 1. května: Operetní gala – Franz Lehár, účinkují: Luisa Albrechtová, Amir Khan (SR), Západočeský symfonický orchestr, dirigent Chuhei Iwasaki (Japonsko), Svatá Hora u Příbrami, nádvoří

Program sestavený z předeher a árií z operet zazní na nádvoří Svaté Hory na open air koncertě v „piknikovém“ stylu.

 

 1. června: Den s Antonínem Dvořákem

Open air akce zahrnující 15–20 samostatných koncertů a pořadů pro děti i širokou veřejnost. Součástí Dne s Antonínem Dvořákem jsou rovněž dva Koncerty přátelství, na kterých vystoupí v kostele sv. Jakuba v Příbrami umělecká tělesa reprezentující partnerská města: Filharmonie Středního Saska z německého Freibergu a sbor Coro Incanto Alpine z italského Valle di Ledro.

 

 1. června: Klánští – koncert virtuosů, Účinkují: Ivan Klánský, Lukáš Klánský, Daniel Klánský, Adam Klánský a Epoque kvartet, Divadlo A. Dvořáka Příbram

Koncert virtuosů završí 52. ročník festivalu díly A. Dvořáka a jeho přátel.

 

Albína Dědičík Houšková, ředitelka HFAD

 Podrobnější informace o programu hledejte na www.hfad.cz 

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne