Slider

Dopravní komise nabízí alternativu pro parkování

Názory | Duben 2020

Radnice zavedla kratší časové intervaly na parkování.

Radnice zavedla kratší časové intervaly na parkování ve městě (informace v Kahanu 3/2020). Ve výsledku však vyjde parkování výrazně dráž. Problém je v tom, že na většině parkovišť mnoho řidičů neplatí, jejich počet se pohybuje v desítkách procent, a zdražení tak bude pouze bičem na poctivé řidiče.

Sazba za parkování například na náměstí T. G. Masaryka dosud činila 25 Kč/hod. Nyní sice za 10 korun získáme 20 minut, a to je pozitivní, ale hodina nás nově vyjde na 30 korun. Na ostatních parkovištích byla hodinová sazba 15 korun, a nyní bude 20 korun s tím, že je možné za 10 korun parkovat půl hodiny.

Jako předseda dopravní komise jsem si dal cíl, abychom představili trochu promyšlenější řešení. Jsem rád, že nakonec vznikl návrh, na kterém se našla v naší komisi široká shoda: Nejdůležitější je rychlejší obměna aut v centru. Tedy aby za dostupné prostředky v centru řidič zaparkoval (navrhujeme 10 korun za první hodinu) a zároveň byl motivován své parkování neprodlužovat. Právě hodina je čas, za který můžeme ve městě vyřídit to nejnutnější, dojít si v klidu na nákup nebo na úřad. Za další hodinu by už byla sazba navýšena. Aby však tento systém fungoval, musíme se zaměřit zejména na efektivní kontrolu a výběr. Jen tak nebudou biti poctiví, zatímco jiní se na exkluzivním parkování zadarmo uvelebí klidně i na celý den. 

Souvisejícím krokem je investice do smart nebo chytrého parkování. Není to nic složitého. Jednotlivá parkovací místa se osadí senzory. Ty jednak poznají volné parkovací místo a umožní také ověřit, zda je zaplaceno. Prostřednictvím informačních tabulí u hlavních dopravních uzlů nebo v mobilní aplikaci uvidíme, kde můžeme v centru zaparkovat. Šetří se tím čas, životní prostředí i útrapy řidičů. Tento systém vyjde na jednotky milionů a jen díky efektivnějšímu výběru parkovného se městu vrátí za 1–2 roky. 

U parkovišť se závorou, která stále ani zdaleka nemají využitou svoji kapacitu, jsme se už přesvědčili o ochotě řidičů platit a ohleduplnosti vůči okolním rezidentům. Z tohoto důvodu jsme na těchto parkovištích u nemocnice navrhli, aby zde byly první dvě hodiny zdarma. Za třetí hodinu by parkující zaplatil 20 korun a čtvrtá hodina by vyšla na 30 korun. Tím by byla splněna i podmínka pro možnost celodenního parkovného za 50 korun.

Věřím, že jsme v dopravní komisi připravili kvalitní návrh a v městské radě dojde ještě k přehodnocení přijatého sazebníku, který situaci s parkováním stejně nezlepší a větší výběr parkovného pravděpodobně také nepřinese. Hrozí totiž, že ti, kteří doposud platili, raději do již dost vylidněného centra nebudou jezdit vůbec, což bude mít negativní dopad pro místní živnostníky.

Václav Švenda, zastupitel města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne