Slider

Domov seniorů v Žežické je dokončen

Rozvoj města | Říjen 2022

Příbram dokončila jednu ze zásadních investičních akcí posledních let.

Příbram dokončila jednu ze zásadních investičních akcí posledních let. Nový Domov seniorů vznikl přestavbou jednoho z pavilonů bývalé 8. základní školy v Žežické ulici.

Zcela nové zařízení si zájemci mohli prohlédnout v pátek 16. září. „Nový Domov seniorů, respektive detašované pracoviště příbramského Domova seniorů je dokončeno. Myslím, že jde o projekt, který se povedl a díky němuž budeme moci vyjít vstříc dalším zájemcům o umístění. Nový domov má 20 lůžek, což se na první pohled nemusí zdát mnoho, ale v Příbrami jsme tímto krokem zvýšili kapacitu lůžek o třetinu. Aktuálně máme tedy v Příbrami v Domově seniorů 78 lůžek,“ řekl příbramský starosta Jan Konvalinka. 

Přestavba pavilonu jídelny v bývalé 8. základní škole byla zahájena v březnu 2021 a vyšla na 43 milionů korun. Součástí stavby je nejen samotný objekt Domova seniorů, ale také zahradní úprava, altán, lavičky, dešťová kanalizace s retenčními nádržemi a vsakovacím objektem, splašková kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, přístřešek pro kontejnery, nová podezdívka podél zahrady sousedící mateřské školy, zpevněné pochozí a pojezdové plochy či parkoviště včetně veřejného osvětlení. V podzimních měsících bude zajištěna výsadba zeleně. 

Další prostředky ve výši necelých sedm milionů korun jsou investovány do vybavení. Kromě vybavení samotných pokojů pro klienty a zázemí pro personál jde také o elektrický zvedák pro pacienty, polohovací vanu, sprchovací lůžko, myčky podložních mís, kuchyňské linky, gastronomické vybavení přípravny jídel a další. 

„První klienti by se do nového Domova seniorů mohli stěhovat již v průběhu října. Počítáno je s tím, že v tomto zařízení budou víceméně imobilní klienti, čímž se uvolní místa v domově na Březových Horách. Věřím, že nové zařízení se v budoucnu podaří zařadit do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje, a veškeré financování nového domova nebude plně v režii města,“ dodal Jan Konvalinka. 

Eva Švehlová, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne