Slider

Dobrovolníci čistili Litavku, příkopy i lesní porosty

Život v Příbrami | Květen 2023

Rybáři na Litavce a jejich aprílové „úlovky“. Foto MO ČRS

Několik tun odpadu vysbírali dobrovolníci v Příbrami a okolí při akci Ukliďme Česko, která letos připadla na apríla. Počasí bylo také aprílové, ale zápal brigádníků svést boj s odpadem byl vážný a nezpochybnitelný.

 

Příbram se letos už tradičně zapojila do akce Ukliďme Česko. Uklízelo se na více lokalitách, ale vzhledem k tomu, že akce je vyhlašována celorepublikově a je dobrovolná, neexistuje přesná statistika. Podle Marcela Strnada, referenta Odboru životního prostředí městského úřadu, se v Příbrami uklízelo na více než deseti místech, např. v lesoparku Litavka, v lese na Padáku, U Nováku, mezi garážemi za Korunou, na Nové Hospodě, v Brodě a okolí, v lesním porostu na Drkolnově, v Orlově a okolí či na bývalém odkališti za společností PT. „Ve Zdaboři jsme také uklízeli, a to hned na čtyřech lokalitách, místy jsme našli opravdu zajímavé kousky,“ řekl s úsměvem předseda zdabořského osadního výboru Tomáš Plechatý.

Podle odhadů se vysbíralo několik tun odpadu, který byl uložen do zhruba dvou set pytlů. Část brigádníků si s nálezy opravdu „pohrála“, protože při sbírání jej stačila také třídit – většinou šlo o plast, kovy (plechovky) či sklo. Poměrně velké množství odpadu bylo ponecháno volně na hromadách. Jednalo se pneumatiky, další části automobilů, interiérový nábytek v různém stavu rozkladu, oblečení rozmanitého stáří, značek a obnošenosti, kuchyňské potřeby již k nepotřebě a vše další, co spadá do půvabně označené kategorie Pohozený odpad. Svoz následně provedly Technické služby města Příbrami.

Marcel Strnad uvádí, že s úklidem pomohlo přibližně 80 lidí. Počet bude ale zřejmě vyšší, protože jen podle zprávy Zdabořských se tamního Ukliďme Zdaboř účastnila téměř třicítka brigádníků. Skupina 28 dobrovolníků, zejména pak dětí, pracovala také podél Litavky, a to v rámci akce Ukliďme lesopark Litavka, kterou organizoval rybářský kroužek místní organizace Českého rybářského svazu. „Všichni dobrovolníci byli nejdříve seznámeni se základními bezpečnostními pravidly. Dále byly přiřazeny bezpečnostní pomůcky a pytle. Sběr odpadků probíhal na březích Litavky a v přilehlém lesoparku. Druhá skupina posbírala nepořádek v okolí revíru Litavka 3 (413 040), nedalekého parkoviště u stadionu FK Příbram a příchozí stezky k parkovišti až pod benzinovou stanici,“ informoval za rybáře Jindřich Kabeláč.

Skupina vysbírala nepořádek do 32 igelitových pytlů, převážně se jednalo a směsný odpad (plastové lahve, plechové nádoby, igelitové sáčky atd.). „Z Litavky jsme dokonce vytáhli kovový rám lavičky a několik cyklistických plášťů. Veškerý odpad byl seskupen k altánu a následně zlikvidován ve spolupráci s městem Příbram,“ řekl Jindřich Kabeláč.

Ukliďme Česko je úklidová akce, která se koná každoročně na jaře a na podzim. Cílem je zlikvidovat nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. „Nejde ale jen o ten nepořádek po lesích a škarpách. Po úklidu uděláme oheň, opečeme špekáčky a dobře si popovídáme. Je to skoro taková sousedská slavnost,“ dodal Tomáš Plechatý. I na Litavce mělo dobrovolnictví svou „společensko-gastronomickou“ tečku. „Po sběru odpadu jsme akci ukončili posezením všech účastníků v relaxační zóně lesoparku Litavka. Zde si děti hrály na dětském hřišti a následně jsme si opekli buřtíky,“ dodal Jindřich Kabeláč.

Pokud by někdo chtěl zorganizovat nebo se účastnit dalšího úklidového dne, pak je to možné v rámci iniciativy Ukliďme Česko už v sobotu 16. září 2023, kdy se koná tzv. Hlavní podzimní úklidový den (World Cleanup Day 2023). Tomu, že bude potřeba, přisvědčuje i Marcel Strnad: „Řada míst, které jsem objevil sám nebo našla Městská policie Příbram, se nestačila uklidit. Nepořádku je v Příbrami a okolí pořád dost a dost.“

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne