Slider

Do PID bylo zapojeno Sedlčansko a Dobříšsko

Život v Příbrami | Červenec 2021

Další linky jsou zahrnuty do Pražské integrované dopravy.

Od poloviny června letošního roku byly do Pražské integrované dopravy zahrnuty další linky, které obsluhují obce a města na Sedlčansku a Dobříšsku.

Od neděle 13. června 2021 byl do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta oblast Dobříšska a Sedlčanska. Při integraci bylo zrušeno 21 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID) a zavedeno 12 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na pěti linkách PID a pěti linkách SID byl upraven jejich provoz nebo číselné označení. V některých dopravních relacích došlo k posílení provozu v pracovní dny i o víkendech a ke zkvalitnění směrové nabídky. Do systému PID je nově zapojeno dalších 28 obcí. 

S integrací Dobříšska vznikly v oblasti čtyři nové linky PID. Linka 420 je vedena v trase Dobříš – Dolní Hbity – Kamýk nad Vltavou – Krásná Hora nad Vltavou – Kovářov – Milevsko, přičemž všechny její spoje jsou vedeny jako přímé bez přestupu z/do Prahy jako linka 392 v úseku Dobříš – Praha, Smíchovské nádraží. Oproti stávající lince D90 je změněna trasa u Dobříše tak, že je linka vedena přes obce Svaté Pole, Druhlice a Ouběnice, kde tím dojde k rozšíření obslužnosti s tím, že naopak vynechá obec Obořiště, která je dostatečně obsloužena frekventovanou linkou 517. Na území Jihočeského kraje platí kilometrický tarif. 

Linka 514 je vedena v trase Dobříš – Rybníky – Drhovy – Borotice – Drevníky – Županovice. V Dobříši navazuje na spoje linek 392 a 395 z/do Prahy. Linka je v provozu pouze v pracovní dny. Oproti stávající lince D54 je zrušen závlek jednoho spoje do Dražetic, který bude nahrazen rozšířením provozu stávající linky PID 460 do této obce. 

Linka 515 je vedena v trase Příbram – Dubenec, Skalka – Višňová – Daleké Dušníky – Nečín – (Hřiměždice / Drevníky – (Županovice) – Borotice, Čelina). Linka je v provozu pouze v pracovní dny. V Nečíně jsou zajištěny vzájemné přestupy s linkou 520. 

Linka 520 je vedena v trase Dobříš – Svaté Pole – (Obořiště – Ouběnice) – Daleké Dušníky – Nečín – Hřiměždice – (Kamýk nad Vltavou). Linka je v provozu pouze v pracovní dny. V Nečíně jsou zajištěny vzájemné přestupy s linkou 515. Jeden pár spojů, který je veden z/do Kamýka nad Vltavou, je veden jako přímý bez přestupu z/do Prahy jako linka 392 v úseku Dobříš – Praha, Smíchovské nádraží. 

ROPID

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne