Slider

Dnem i nocí chybí 500 parkovacích míst. Řešením mají být zóny

Doprava | Listopad 2020

Příbram stále hledá nová parkovací místa. Foto: Eva Švehlová

Navzdory tomu, že město Příbram stále buduje nová parkovací místa, podle poslední analýzy jich během dne i noci chybí přibližně pět stovek. Proto již půl roku město připravuje návrh nového parkovacího systému, který má za úkol umožnit lépe parkovat v noci pro rezidenty a zvýšit obrátkovost denního parkování v centru města. Následující článek popisuje základní kontury nového systému, který prochází rozsáhlým procesem připomínkování, do kterého se mohou zapojit i občané.

Celých 500 míst chybí v Příbrami k tomu, aby bylo možné bez větších potíží zaparkovat osobní vůz. Vyplývá to z analýzy, kterou pro město zpracovala společnost M.O.Z. Consult, a dokládají to dvě mapy v tomto článku, které ukazují naměřenou obsazenost parkovacích míst v jednotlivých částech Příbrami, a to ve dne a v noci. Konzultantská společnost vzala „tabulková“ místa parkování a porovnala je se skutečným stavem v ulicích. Červeně označené lokality signalizují obsazenost více než sto procent, tedy auta parkují i tam, kde nemají. Obsazenost v různých partiích města se liší v různých částech dne. Ve večerních a nočních hodinách jsou přeplněny sídlištní oblasti, během dopoledne a odpoledne zase centrum města.

 

Systém zón bude vstřícnější k rezidentům

„Vytrvale každý rok budujeme desítky až stovky parkovacích míst, za prvních devět měsíců tohoto roku to je 48 nových nebo zlegalizovaných míst. V příštích letech vznikne zhruba 100 míst na Flusárně, 40 míst na Filace a téměř 140 míst v ulici Gen. Kholla," řekl příbramský místostarosta Martin Buršík. 

Ale současně dodal, že stovky nových míst okolo náměstí 17. listopadu, kde je situace pro noční parkování nejhorší, okamžitě vytvořit nelze. „Cílem je zavedení parkovacích oblastí či zón po většině Příbrami, kde budou fungovat různé režimy parkování,“ vysvětlil místostarosta. Hlavním záměrem je umožnit levné rezidentní parkování pouze pro osoby s trvalým pobytem v dané zóně, ostatní budou mít možnost parkovat za vyšší cenu nebo jen krátkodobě. Martin Buršík dále řekl: „Jednoznačně směřujeme k podpoře rezidentního parkování, a to zejména nočního. Lidé musí mít možnost odstavit vůz v blízkosti svého domu, tedy do přibližně pěti minut pěší vzdálenosti od svého vchodu.“

Dokument nazvaný „Analýza a projekt organizace dopravy v klidu pro rozvoj parkovacího systému v Příbrami – předrealizační příprava“, ze kterého čerpáme informace pro tento článek a který najdete na webu města (pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/silnicniho-hospodarstvi.html) nebo pod zkratkou bit.ly/33lC4PH, navrhuje rozdělit značnou část Příbrami do celkem deseti parkovacích oblastí. Nový systém se netýká celého města, ale především lokalit, které jsou z dlouhodobého pohledu velmi problematické pro parkování. Namátkou můžeme zmínit centrum nebo Březohorské sídliště.

 

Méně než tři koruny za den

Za rezidentní parkování v takzvané malé oblasti město zvažuje zavést roční poplatek ve výši 1000 korun (je třeba zdůraznit, že se jedná o návrh k další debatě). To znamená, že řidič odstaví vůz v blízkosti bydliště za méně než tři koruny na den.

Jak to bude fungovat prakticky? Detaily se ještě pilují a jsou také předmětem diskuse. V hrubých obrysech bude systém následující: Rezidenti nebo ti, co si parkování předplatí, budou mít registrační značku dlouhodobě zanesenu v informačním systému pro parkování. Kartu na parkování půjde koupit přes parkovací aplikaci nebo na Městském úřadu Příbram. Motorizovaní návštěvníci města provedou online registraci v parkovací aplikaci a prostřednictvím ní mohou také rovnou zaplatit. Případně zaplatí standardně u parkovacího automatu na ulici s uvedením registrační značky. Po platbě bude značka registrována v městském parkovacím systému po dobu, kdy bude parkovné hrazeno. Příbramí pak bude projíždět vůz s automatickými kamerami, které budou snímat registrační značky vozidel a online je porovnávat se systémem. Ihned tedy bude patrné, zda má rezident nebo abonent předplatné na parkování v příslušné zóně nebo zda návštěvník řádně uhradil jednorázové parkovné.  

Tento systém je funkční v Praze a některých dalších městech. Zkušenosti ukazují, že do značné míry eliminuje neplacení parkovného, a tím uvolňuje parkovací místa pro rezidenty a řádně platící řidiče. „Celý systém bude nastaven tak, aby co nejvíce vyřešil problémy s nočním parkováním pro rezidenty a s denním rychlým parkování v centru pro návštěvníky. Nejde nám tedy v první řadě o výběr parkovného, ale o zlepšení možností zaparkovat,“ dodal příbramský místostarosta.

 

Dopravní komise přichází s dalšími návrhy

Příbramská dopravní komise na svém zasedání v polovině září přijala několik usnesení. „Doporučujeme například zavedení parkovacích zón až po vybudování dostatečných parkovacích kapacit na záchytných parkovištích před kulturním domem, u HZS Příbram, v Evropské ulici, na Flusárně nebo u stadionu 1. FK Příbram,“ informoval předseda komise a příbramský zastupitel Václav Švenda. Komise také doporučila detailněji propracovat definici pojmu rezident, požaduje zachovat záchytná parkoviště jako bezplatná či doporučuje propojit zavedení parkovacího systému s reorganizací MHD tak, aby bylo zajištěno intervalové spojení záchytným parkoviště s centrem města. „Komise dále vyslovila nesouhlas s navrhovanou koncepcí cenové politiky parkovného a doporučuje radě města zabývat se již dříve navrhovanou koncepcí progresivní výše parkování, která umožní zefektivnit využití parkovacích míst v centru města při současném zachování finanční dostupnosti,“ dodal Václav Švenda. 

Systém zónování a zpoplatnění je nyní ve fázi přípravy. Diskutuje o něm vedení města, dopravní komise a zainteresovaní odborníci. Pokud se chcete seznámit s podrobnostmi, všechny materiály najdete na webu města pribram.eu v sekci věnované Odboru silničního hospodářství nebo pod zkrácenými odkazy bit.ly/33lC4PH a bit.ly/34hzadJ.

Připomínky k navrhovanému systému můžete posílat vedoucímu Odboru silničního hospodářství Ondřeji Klečkovi (ondrej.klecka@pribram.eu).

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne