Slider

Dlužníci mají poslední šanci zatočit s exekucemi

Život v Příbrami | Září 2022

Milostivé léto II. Poslední šance zatočit s exekucemi. Ilustrační foto: Pixabay

Část dlužníků v exekuci může využít akce nazvané Milostivé léto, která se poprvé konala na přelomu loňského a letošního roku. Po zaplacení dlužné jistiny a poplatku 1815 korun budou dlužníkovi odpuštěny veškeré úroky, poplatky či penále. Akce se týká pouze dluhů u veřejnoprávních subjektů, soukromoprávní věřitelé se mohou do Milostivého léta zapojit dobrovolně.

 

Akce Milostivé léto je časově omezená a probíhá od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Uhrazením jistiny a poplatku exekutorovi budou dlužníkům odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

 

Jaké podmínky musíte splňovat?

Exekuce byla zahájena před 28. říjnem 2021. Exekuci vymáhá soudní exekutor. Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát (dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

 

Co je třeba udělat?

Od 1. září 2022 do 15. listopadu 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz. Od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1815 korun. Do 30. listopadu 2022 musí být částka na účtu exekutora.

 

Kdy nelze Milostivé léto využít?

Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí. Máte dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností. Váš dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. října 2021. Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

 

Potřebujete poradit?

Na webu milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další doplňující informace. Obrátit se můžete na dluhové poradce Člověka v tísni v Příbrami:

Helena Šebková, helena.sebkova@clovekvtisni.cz, 778 473 013;

Michael Chmiel, michael.chmiel@clovekvtisni.cz, 778 520 785.

Dotazy můžete také psát na e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz, případně volat na Help linku Člověka v tísni: 770 600 800 (po–pá 9.00–22.00).

red

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne