Slider

Děti proměňují své nápady a sny ve skutečnost

Školství | Duben 2020

Příbram zahájila první ročník školního participativního rozpočtu

Žáci všech příbramských základních škol mají letos poprvé možnost rozhodnout o nápadech na zlepšení prostředí své školy. Tuto šanci jim přináší školní Pébéčko, obdoba participativního rozpočtování, které město realizuje už třetím rokem.

 

Příbram zahájila první ročník školního participativního rozpočtu. Do projektu se zapojilo všech sedm základních škol, které město zřizuje. Radnice pro každou školu vyčlenila 20 000 korun určených pro projekty, jež si navrhnou sami žáci.

 

Školní Pébéčko krok za krokem

Proces participativního rozpočtu do škol trvá zpravidla více týdnů a je rozdělen do několika etap. Nejprve vedení školy ve spolupráci se školním koordinátorem z řad pedagogů určí pravidla Pébéčka, jeho cíle, časový plán, rozpočet nebo věkové vymezení dětí, které mohou předkládat nápady do projektu. 

Následuje etapa navrhování, kdy se žáci ve třídě za pomoci pedagogů domlouvají a vymýšlejí, co by rádi ve škole změnili. Fantazii se meze nekladou. Nejlepší nápady jsou vybrány pro setkání zástupců všech tříd. Pokračuje se hodnocením, kdy vedení školy posuzuje realizovatelnost projektů. Nevyhovující návrhy jsou vyřazeny a žáci jsou informováni o konečném seznamu projektů k hlasování. 

Následuje pro děti nejzábavnější část Pébéčka – kampaň. Své projekty mohou propagovat například pomocí plakátů a letáků, které si vytvoří během výtvarné výchovy. Cílem je získat podporu co největšího počtu spolužáků a rodičů. Finální etapa – hlasování – probíhá elektronicky v rámci aplikace školní Pébéčko. Návrhy, jež uspějí, pak škola uskuteční. 

Koordinátorka participativního rozpočtu na Základní škole v Jiráskových sadech Jitka Němcová informovala: „I když jsme teprve na začátku, kdy děti přicházejí s návrhy, pozitivně vnímám, s jakým zápalem se do projektu zapojily.“ O zdejším nadšení svědčí i název, který děti pro celý projekt vybraly – Rozfofrujeme to. „Mladším žákům pomáhaly paní učitelky, ti starší si zatím vše podle pokynů připravují sami. Návrhy mohou podávat děti od čtvrtých tříd. Překvapivě se zapojili i deváťáci, i když by jim to mohlo být už jedno,“ dodala Jitka Němcová.

 

Výhody školního Pébéčka

Projekt přináší žákům celou řadu pozitiv: Děti se podílejí na společných rozhodnutích školy. Rozvíjejí svou kreativitu a prezentační dovednosti. Naučí se týmové spolupráci i samostatnosti. Osvojí si základy finanční gramotnosti a kritické myšlení a v neposlední řadě zaujmou aktivní postoj. A jaké jsou výhody pro školu? Učí své žáky demokracii v praxi, posiluje důvěru dětí, získá zpětnou vazbu a názory ze strany žáků. Příbramská místostarostka Zorka Brožíková doplnila: „Jsem ráda, že vedle již zavedeného velkého participativního rozpočtu se podařilo zajistit i projekt pro základní školy. Děti si mohou navrhnout nápad pro svou školu, v rámci demokratických procesů jej prosadit a poté z něj mít i radost.“ 

Zuzana Kučerová, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne