Slider

Dálnici kolem Příbrami postaví a bude provozovat soukromá společnost

Doprava | Červenec 2021

Slavnostní zahájení dostavby dálnice D4 mezi obcemi Háje a Mirotice.

Sedmého června se v blízkosti Hájů setkali premiér, ministr dopravy, francouzský velvyslanec, jihočeský hejtman, náměstek středočeské hejtmanky pro oblast silniční dopravy či zástupci společností Vinci, Eurovia CS, ŘSD, DIVia stavební nebo Meridiam. Koncentrace významných osobností měla jeden důvod – slavnostní zahájení dostavby dálnice D4 mezi Háji a Miroticemi.

 

Poklepání na základní kámen nového úseku dálnice, při kterém se obvykle pořádají slavnostní akce, mělo začátkem června u Hájů ještě významnější ráz. Důvodem bylo to, že dálniční úsek D4 mezi Háji a Miroticemi se staví v rámci tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP – Public Private Partnership). S tímto přístupem se u nás teprve začíná, ačkoliv první – neúspěšné – snahy o realizace výstavby dálnic pomocí PPP se v ČR datují až do období na přelomu tisíciletí.

 

Od návrhu po údržbu

PPP předpokládá, že soukromý sektor postaví za předem definovaných podmínek dálnici, kterou bude poté také provozovat. Smlouva se uzavírá na několik desetiletí dopředu a ze všech stran předpokládá kredibilitu a dlouhodobé plnění závazků. Zhotovitel musí být schopen dálnici včas, kvalitně a v rámci vysoutěžených finančních mantinelů postavit, koncesionář pak musí dokázat dálnici po celou dobu smlouvy provozovat a udržovat. Na státu už zůstává „jen“ pravidelná platba. Tento způsob spolupráce se označuje jako DBFOM (z angl. Design Build Finance Operate Maintain: Projektuj, postav, financuj, provozuj a udržuj). 

Konkrétně pro D4 to znamená, že nových 32 kilometrů a 16 kilometrů obnovených čtyřpruhových úseků (celý projekt PPP zahrnuje dálnici od Skalky do Písku) musí být předáno do provozu do konce roku 2024. Platba za dostupnost dálnice byla stanovena ve výši 17,8 miliardy korun v čisté současné hodnotě, což je méně, než si jako limitní částku stanovilo Ministerstvo dopravy, totiž 23,7 miliardy korun. Financujícími institucemi koncesionáře (Vinci Concessions a Meridiam pod projektovým označením Via Salis) se staly ČSOB, MEAG, DZ Bank, Nord LB, Siemens, KfW, IPEX, SMBC, Société Générale a Unicredit. 

Po zprovoznění dálnice bude koncesionář provozovat a udržovat dálnici téměř čtvrtstoletí (292 měsíců), během něhož ji stát bude „splácet“ formou platby za dostupnost, s čímž souvisí dodržování dohodnutých kritérií kvality. Po uplynutí trvání smlouvy stát dálnici převezme do svého majetku.

 

Naplno se stavba rozeběhne na podzim

Ministerstvo dopravy prostřednictvím ŘSD předalo koncesionáři všechna stavební povolení a pozemky. Řidiči mohli zaznamenat, že od letošního března probíhaly v celé délce budoucí dálnice přípravné práce, které spočívaly zejména v odstranění zeleně nebo zbudování základní vytyčovací sítě. Průběžně byly zajišťovány také doplňkové průzkumy a projekční práce. 

Zhotovitelem je společnost DIVia stavební, která je 100% dceřinou firmou Eurovia CS s přibližně 3000 zaměstnanci v České republice. Slavnostním aktem na začátku června se rozeběhly práce na samotné dálnici, především archeologický průzkum v celé trase a přeložky inženýrských sítí. Firma Eurovia CS předpokládá plné rozvinutí stavebních prací na podzim letošního roku. 

Stanislav D. Břeň

 

Kdo je kdo na D4

 • Objednatel: Ministerstvo dopravy
 • Koncesionář: Via Salis (Vinci Concession a Meridiam)
 • Zhotovitel stavebních prací: DIVia stavební (člen skupiny Eurovia CS)

 

 

   Iveta Štočková, tisková mluvčí

Nově postavené úseky se otevřou najednou až v roce 2024

Výstavba nové dálnice mezi obcemi Háje a Miroticemi bude trvat tři roky. Mezitím se bude pracovat i na stávajících úsecích, což ovlivní provoz na Strakonické i okolních komunikacích, říká Ivana Štočková, tisková mluvčí společnosti Eurovia CS, která dálnici buduje.

 

Jaké komplikace přinese výstavba D4 řidičům?

Část prací bude uskutečněna takzvaně na zelené louce v nové trase, část ve stávající trase (aktuálně poloviční profil), kdy bude dobudována druhá polovina tělesa dálnice D4. Zároveň s budováním nových úseků zrealizujeme stavební úpravy na aktuálně provozovaných úsecích, které budou spočívat v dobudování informačního systému dálnice a výměně pojížděných povrchů. Tyto práce bohužel mohou mít dočasný vliv na provoz na D4 i na okolní komunikace, ale uděláme všechno pro to, abychom tento vliv co nejvíce zmírnili. O všech případných zásazích do provozu budeme veřejnost včas informovat.

 

Dálnice mezi obcemi Háje a Mirotice bude otevřena najednou až v roce 2024?

Nově postavené úseky se budou odevzdávat do provozu současně koncem roku 2024. Povrchy existujících úseků se budou zpřístupňovat po dokončení renovace postupně.

 

Je stavba z technického nebo technologického pohledu něčím zajímavá?

Z pohledu dodavatele stavebních prací, který na českém trhu působí téměř 70 let, je tato stavba technicky i technologicky standardní. Zajímavostí ale je, že veškerá dokumentační a schvalovací část projektu bude řešena v elektronickém prostředí BIM (Building Information Modeling, informační model stavby – pozn. red.).

 

Existují nějaké zajímavé trendy v oblasti výstavby dálnic?

Stejně jako všechny obory i stavebnictví zaznamenává rozvoj, modernizaci, digitalizaci... Příkladem může být již uvedený BIM. Také máme nové technologie i materiály. Například pro pokládku povrchů vozovky používáme takzvané 3D technologie pro navádění strojů, které výrazně šetří čas i množství materiálů, a tedy i životní prostředí. Rovněž využíváme řadu strojů s hybridními pohony.

 

Dostavba D4 se připravuje v režimu PPP. Má to nějaký význam pro stavební část projektu?

Organizačně je stavba řízena trochu jinak než standardní projekty zabezpečené veřejnými subjekty (ŘSD). Nicméně s touto formou máme bohaté zkušenosti z předešlého projektu výstavby rychlostní komunikace R1 na Slovensku realizované rovněž pomocí PPP. Zde se to týkalo výstavby 52 kilometrů z Nitry do Banské Bystrice.

 

Budete v rámci subdodávek využívat firmy nebo zaměstnance z regionu?

Pro naši dceřinou společnost, která má na starosti stavební práce na tomto projektu, přijímáme nové zaměstnance, abychom posílili tým. Jedná se především o specializované technické profese. Samozřejmě počítáme s tím, že v rámci stavebních prací využijeme podle potřeby i místní dodavatele.

 

Technické detaily projektu

 • 47,1 km: celková délka opravených a nových úseků
 • 40 stavebních konstrukcí bude nově vybudováno, včetně 20 staveb pro migraci zvěře
 • 767 000 m2 vozovky na nových úsecích
 • 4360 m protihlukových stěn
 • 2 odpočívky s čerpacími stanicemi a elektrickými rychlonabíjecími stanicemi
 • 112 kamer pro monitorování úseků
 • 48 nouzových telefonů
 • 28 variabilních dopravních značek a informačních tabulí
 • 10 meteorologických stanic
 • 27 analyzátorů dopravního proudu

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne