Slider

Cyklistika ve městě: Jedeme dál…

Doprava | Prosinec 2020

Zájem o cyklistiku roste. Záběr ze slavnostního otevírání nově značených cyklotras v Brdech.

Cyklistická sezona je u konce, stojí tedy za připomenutí, jak se naplňuje vize cyklistické Příbrami. Během letošního roku se podařilo realizovat některé ze záměrů, další chceme zavést po zimě.

 

Během tohoto roku všichni zúčastnění výrazně pracovali na tom, aby se dopředu posunula cyklistická doprava v Příbrami. Chceme dát lidem možnost co nejpřirozeněji a nejbezpečněji cestovat po Příbrami na kole. Slibujeme si, že tak aspoň částečně eliminujeme dopravu realizovanou osobními automobily. Vycházíme z cyklistického generelu, který je součástí dopravního generelu, jenž se věnuje příbramské dopravě pro období následujících dvaceti let. Dokument zahrnuje mnoho návrhů k řešení. V současnosti realizujeme několik bodů, jejichž cílem je zásadně zlepšit podmínky pro cyklistiku.

Nová nástupní místa, úschovny a stojany

Na začátku letošního září bylo v Brdech nově vyznačeno 270 kilometrů cyklistických cest. Aktuálně budujeme takzvaná nástupní místa v Kozičíně a Orlově. Zde mohou lidé odstavit vůz a bude zde připraven veškerý potřebný mobiliář.

Dále připravujeme projekt cyklistických úschoven u škol a veřejných budov města. Každý cyklista bude moci bezpečně uložit své kolo po celý den. Takzvané kolárny budou zastřešeny a u škol uzamčeny s přístupem přes žákovský čip.

Od příštího roku začneme ve městě instalovat stojany na kola a koloběžky, v první vlně půjde o nižší stovky a budou se postupně doplňovat dle poptávky. Stojany budou vybrány na základě výběrového řízení, kdy jsme předepsali jednotný vzhledem a takové technické parametry, aby se předcházelo poškození kol.

 

Druhá páteřní cyklotrasa

Dále má Příbram studii druhé páteřní cyklotrasy. První, již funkční, vede podél zmiňovaného Příbramského potoka. Druhá bude spojovat nejobydlenější části Příbrami s centrem města. Podle kvalifikovaného odhadu je na této spojnici realizováno až 8000 přesunů denně. Od nové cyklotrasy si slibujeme, že by část tohoto dopravního toku mohla „přejít“ na kola. 

Na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu a příspěvkových organizací (celkově asi 500 osob) jsme zjistili, že existuje velká část pracovníků města, kteří by uvítali možnost jezdit v práci jinak než autem. V první fázi pořídíme několik elektrických kol a koloběžek a jejich počet budeme navyšovat podle zájmu. Zaměstnanci dostanou reflexní obleky v barvách města a při cestování za pracovními záležitostmi tak budou jezdit nejen ekologicky, ale zároveň budou občanům propagovat zdravější životní styl. Další úvahy pak směřují k bikesharingu pro širokou veřejnost. 

Všechna opatření, která souvisejí s cyklistikou, konzultujeme s takzvanou cykloskupinou, v níž zasedají odborníci i zástupci zainteresované veřejnosti. Všechny dokumenty a data jsou v rámci cykloskupiny dostupné na sdíleném disku a veřejnost pravidelně informujeme o dalších krocích.

 

Martin Buršík, 1. místostarosta města

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne