Slider

Cokoliv se tu děje, všech se týká

Názory | Prosinec 2020

Dopis, který byl doručen redakci

Dovoluji si vám zaslat k zamyšlení Desatero pokoje, které v této neradostné, starostmi a obavou naplněné době by snad mohlo být alespoň pro někoho povzbuzením a vedlo lidi k zamyšlení i nad sebou a svým jednáním. Jak říká J. A. Komenský: „Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme a cokoliv se tu děje, všech se týká.“

 

Jen pro dnešní den

  • Budu se snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života.
  • Budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit se někoho napravovat, jenom sám sebe.
  • Budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí… nejenom na onom, ale také na tomto světě. Ať jsem pramenem radosti pro druhé.
  • Přizpůsobím se okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.
  • Věnuji deset minut denně svého času dobré četbě. Dobrá četba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro život těla.
  • Vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.
  • Vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se snad cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo nepoznal.
  • Připravím přesný program. Možná jej přesně nedodržím, ale určím si jej.
  • Budu se chránit před dvěma zly: před chvatem a nerozhodností.
  • Nebudu mít strach. Nebudu mít strach se radovat ze všeho, co je krásné, a věřit v dobrotu, pomoc, krásu a dobro. 

Miloslava Hejnová, Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne