Slider

Co seniorům schází

Život v Příbrami | Říjen 2022

Každý si přeje být v seniorském věku aktivní.

Redakce Kahanu oslovila několik příbramských organizací s dotazem, co zdejším seniorům chybí a co považují za téma k řešení.

 

Fit senior Příbram

Budu hovořit za oblast volnočasových aktivit a odhlédnu od služeb sociální péče a zdravotnictví. Příbramskou nabídku vidím jako dostačující. Zde se seniorům nabízí široká škála aktivit, které mohou provozovat. Za předpokladu, že jsou pohybliví a soběstační. Už se nám bohužel nedaří tolik aktivizovat ty, kteří jsou uzavřeni ve svých domovech a z nejrůznějších důvodů nemohou nikam docházet. Částečně toto řešíme online aktivitami, což pochopitelně u této věkové skupin naráží na limity technologické gramotnosti. Povedlo se nám nastartovat Klub Fit senior, kdy vyjíždíme do okolních obcí.

Obecně mi chybí povědomí občanů o přípravě na vlastní důchod, která by mohla řadě budoucích problémů předcházet. Pokud se člověk přibližně pět let před odchodem do důchodu zamyslí, jak by chtěl své stáří strávit, má ještě čas a zdroje k tomu, učinit změny, na které později, pokud se již vyskytnou nějaké problémy, nebude mít tolik sil. Položme si otázky ohledně toho, jak bydlíme, jaká je dostupnost služeb, zda lze odstranit bariéry, pomyslet na blízkost rodiny. Uvědomme si, čím naplníme svůj volný čas a s jakými lidmi se budeme stýkat. Důležitá je také revize našich zdrojů.

Dále jako problematické vidím bariéry ve městech, domech, bytech či veřejné dopravě a nízký počet laviček a stínu ve městě. To může způsobit obavy seniora opustit svůj domov a tím se dostává do začarovaného kruhu sociální izolace. Na závěr vidím rezervy ve spolupráci sociálních služeb a praktických lékařů.

 

Poradna Včera

Do budoucna bychom rádi docílili několika změn: Zvýšit informovanost veřejnosti a obecné povědomí o demenci. Včas diagnostikovat, a prodloužit tak soběstačnost nemocných. Vybudovat „Alzheimer-friendly“ komunity, tedy dosáhnout společenského nastavení, v němž budou lidé s demencí schopni déle a lépe fungovat. Zlepšit mezioborovou spolupráci v těch odborných oblastech, které mohou péči o lidi s demencí ovlivňovat. Posílit i mezi pečujícími povědomí, že se vždy mají na koho obrátit, že někdo stojí konkrétně za nimi, nejen za nemocnými, a že je bude provázet po celou dobu péče. Informovat pečující o tom, že je třeba obrátit se na poradny včas, a ne až ve chvíli, kdy se ocitají na pokraji svých sil.

 

Svaz postižených civilizačními chorobami Příbram

V domovech seniorů je nedostatek míst a v domech s pečovatelskou službou jsou dlouhé čekací doby na umístění. Na úřadech nebo ve zdravotnictví panuje nízká míra informovanosti ohledně sluchově postižených.

 

Svaz tělesně postižených (Okresní organizace Příbram)

Domovy pro seniory mají nedostatečnou kapacitu. Ve městě rovněž chybí parkovací místa pro méně pohyblivé seniory bez průkazu ZTP. V tištěné formě scházejí informace a kontakty na neziskové organizace na Příbramsku s popisem jich služeb, případně lze aktualizovat stávající materiály.

 

Svaz tělesně postižených (Městská organizace 2)

V Příbrami je málo laviček, kde by se dalo odpočinout. V ulicích velmi narostl počet kol, elektrokol a koloběžek. Jejich řidiči jezdí po chodnících – nemají zvonek a ohrožují chodce. Příbram má hodně zeleně, ale keře u chodníků jsou přerostlé, zasahují do chodníků, stejně jako spodní větve stromů u chodníků. Někde se nedá projít, chodí se po silnici.

Dobrou práci pro občany vykonává Senior Point i ostatní organizace na bývalé 8. Základní škole, ale chybí peníze na oblíbené aktivity. Doporučujeme zapojit seniory do komisí města. Obavy některých seniorů pramení z toho, že všude se vyžadují platební karty a internetové bankovnictví. Senioři se bojí zneužití i toho, že se tyto prostředky nenaučí používat v pokročilém věku. Z běžného života se vytrácí čeština, v rozhlase a především v televizi zaznívají pro seniory často neznámé anglické výrazy nebo jsou používány odkazy na internet. Kladně hodnotíme Olympiádu seniorů s tím, že zúčastnění očekávají, že bude i další ročník.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne