Slider

Co a jak v Příbrami třídit

Život v Příbrami | Březen 2022

Kompostování je důležitou složkou v recyklaci odpadu.

Směsný komunální odpad

Jde o odpady z domácnosti po vytřídění využitelných složek a nebezpečného odpadu (např. kuchyňské odpadky, smetí, popel, znečištěný papír, papírové pleny), pouze tyto odpady patří do nádob (popelnic) nebo kontejnerů na komunální odpady.

 

Tříděný odpad

Vytříděný odpad z domácností mohou občané bezplatně ukládat do kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery jsou rozmístěny na 113 místech ve městě a v jeho okolí. Pro hlášení plných nebo poškozených kontejnerů tříděného odpadu je možné využít formulář na webu Technických služeb města Příbrami nebo mobilní aplikaci, která nabízí také informace o správném umístění tříděného odpadu. Zdarma ji můžete stáhnout do mobilních zařízení s platformou iOS a Android pod názvem Třídění odpadu v Příbrami.

 

Co patří do kontejnerů na tříděný odpad:

  • Plasty – žlutá nádoba: Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů. Do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky.
  • Papír – modrá nádoba: Noviny, časopisy, sešity, krabice nebo papírové obaly, obálky s fóliovými okénky, knihy bez vazby, kancelářský papír a ostatní papír všeho druhu. Nevadí papír s kancelářskými sponkami. Do kontejneru nepatří papír s vrstvou plastové nebo hliníkové fólie (např. nápojové krabice od mléka a jiných výrobků), mokrý, mastný či jinak znečištěný papír.
  • Sklo – nádoba bílá nebo zelená: Skleněné lahve například od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Do kontejneru nepatří zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.
  • Nápojové kartony – oranžová nádoba nebo stojany s plastovými pytli a víky: Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, omáček, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Do kontejneru nebo stojanu nepatří různě znečištěné kartony, např. nebezpečnými odpady – oleje, barvy.
  • Olej – hnědá uzamykatelná nádoba: Vychladlé jedlé tuky a oleje nalijte např. do PET lahve (ne skleněné). Do nádoby nepatří technické oleje, maziva a kapaliny např. z vozidel.
  • Kovy – šedá nádoba: drobné kovové předměty, hliníková a kovová víčka, prázdné a vymyté plechovky od potravin a nápojů je možné odhazovat do sběrných nádob k tomu určených ve sběrném dvoře. Do kontejneru nepatří kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, jako jsou plechovky od barev, spreje, laky.
  • Elektroodpady – červené plechové nádoby: elektronika a spotřebiče – mobilní telefony, elektrické hračky, fény, klávesnice, kalkulačky, přehrávače aj. (velký otvor v nádobě), monočlánky – malý otvor v nádobě. Do nádoby nepatří zářivky, úsporné žárovky, PC monitory, televizory z důvodu, že se vhazováním rozbijí – nutno odevzdat ve sběrném dvoře bezplatně jako zpětně odebraný výrobek. 
  • Kontejner na ošacení a textil: Do kontejneru je možné odložit letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštářů a dek, obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily, hadrové hračky. Do kontejneru nepatří znečištěný a vlhký textil, elektronika, matrace, koberce. Odložením nepotřebného textilu pomáháte např. Diakonii Broumov nebo Klokánku.
  • Bioodpad – hnědé kontejnery: Tráva, listí, drny, piliny, zbytky rostlin, kořeny, listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad z řezu keřů a stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad rostlinného původu, spadané ovoce prokládané trávou a řezem z keřů nebo zeminou. Do kontejneru nepatří zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, pleny, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Zdroj: pribram.eu

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne