Slider

Cílem nové koncepce parkování je především chránit rezidenty

Rozhovor | Září 2023

Místostarosta Vladimír Karpíšek. Foto: Martin Andrle

Každá část Příbrami je z hlediska parkování unikátní, jiné problémy má oblast kolem sídliště, zejména v noci, a jiné ve staré části během dne. „Poslední dobou se ale prohloubil jeden problém, a to obliba parkování aut takzvaných pendlerů, kteří dojíždějí zejména za prací do Prahy,“ říká Vladimír Karpíšek, první místostarosta příbramského městského úřadu. Do jeho působnosti spadá doprava včetně takzvané dopravy v klidu, tedy parkování. A právě tuto oblast čekají velké změny.

 

O parkování v Příbrami toho bylo napsáno hodně, ostatně Kahan se tématu v minulém období věnoval hned několikrát. Od té doby se však toho příliš nestalo. Proč a s čím přichází současné vedení radnice?

Parkování v našem městě trápí většinu místních obyvatel, tím se vůbec nelišíme od jiných velikostně srovnatelných měst. Nesouhlasil bych s tím, že se nic nestalo, ale je pravda, že se hodně pracovalo na tom, co není v ulicích bezprostředně vidět. Minulé vedení radnice společně s dopravními odborníky připravilo relevantní data a podklady, se kterými nyní nakládáme. Naším cílem je v tomto volebním období postupná regulace parkování v jednotlivých částech města, a to s ohledem na rezidenty i abonenty, tedy občany a místní podnikatele v Příbrami.

 

Mají se občané připravit na zvýšení ceny za parkování?

Cílem nové koncepce parkování je především chránit rezidenty, s tím souvisí právě proces regulace dopravy a parkování. Otázka výše poplatků, tedy příjmů do městské kasy, je v tomto případě až na druhém místě. Občané Příbrami s trvalým pobytem jsou pro nás jednoznačně prioritou a jejich poplatek za parkování bude nastaven tak, aby zejména v okrajových částech města byl spíše symbolický. Regulace bude mít ale smysl tehdy, pokud zpoplatníme parkování zejména pro návštěvníky, kteří nejsou rezidenty nebo abonenty. Zároveň máme připravenou definici, kdo je rezident, abonent a návštěvník. Mimo jiné se právě věnujeme otázce poplatku za každé další auto v rodině rezidentů i abonentů.

 

Rozumím tomu, že obyvatelům vadí, že nemohou zaparkovat v blízkosti svého bydliště. Ale lze dělit lidi na občany a neobčany Příbrami? Není to diskriminační? Je občan Příbrami ten, který tu dvacet let žije, ale nemá tu trvalé bydliště?

Zajímavá otázka, která mě vrací k zásadní myšlence, proč chceme řešit problematiku parkování. Naším cílem je přeci ochránit místní obyvatele, tedy občany Příbrami. Abychom dokázali rozlišit pojem rezidenta, abonenta a návštěvníka, požádali jsme o spolupráci zkušeného dopravního experta na legislativu pro oblast parkování. Vznikla definice s detailním popisem, kterou samozřejmě včas zveřejníme. Na základě zkušeností z ostatních města lze předpokládat, že si někteří stálí obyvatelé zřídí trvalý pobyt v Příbrami. Bude to výhodné nejen pro ně, ale i pro městskou kasu, protože jednou z položek příjmů do rozpočtu je také počet obyvatel.

 

Přespolní a návštěvníci si tedy za parkování připlatí. Máte pro ně i jiné řešení než jen zvýšení poplatků?

Ano, je potřeba zmínit, že turisté jsou v našem městě vítáni, a proto jim musíme nabídnout možnost parkování mimo centrum města za rozumný poplatek. K tomu samozřejmě budeme instalovat parkovací automaty, zejména právě v oblasti turistických cílů. Jsme moderní město, a tak i nadále budeme nabízet nejen klasické platby v automatech, ale i možnost platby přes mobil, případně i přes QR kód a podobně. Naopak cestujícím do Prahy anebo třeba podnikatelům nabídneme využití záchytných parkovišť typu P+R, tedy parkuj a jeď. Tento typ parkovišť bude zdarma, respektive za symbolickou částku. V tomto případě tedy jednoznačně služba pro přespolní. Abychom motivovali cestující, kteří tato parkoviště budou využívat, jednáme i s PID, tedy o možnosti, aby zrychlený autobus číslo 393 stavěl v těsné blízkosti těchto parkovišť.

 

Přistupme na předpoklad, že mají platit lidé mimo Příbram. Proč by ale měli platit za parkování občané města?

Je potřeba zmínit, že město vynakládá velké prostředky na výstavbu, opravy a údržbu všech svých komunikací. Proto považuji za férové, aby i místní občané přispěli drobnou částkou za užívání komunikace pro parkování. Poplatek bude opravdu mírný, okolo sta korun měsíčně, tím se částečně pokryjí i náklady na evidenci a proces parkování. Nejedná se jen o elektronickou evidenci, ale také nástroje, které s tím souvisí, tedy o nákup parkovacích automatů, dále datového a softwarového vybavení pro Městskou polici Příbram, informační systém k propojení na Odbor dopravy, ale také pro údržbu samotných parkovacích automatů ze strany Technických služeb města Příbrami. Počítáme zároveň s tím, že část rezidentů začne využívat možnosti parkování na svém pozemku, na zahradě nebo v garážích na okraji města. Je pochopitelné, že ten, kdo nebude ve své oblasti na ulici parkovat, ten poplatek hradit nemusí.

 

Začne nový systém fungovat v celém městě, nebo kde lze očekávat pomyslný výkop?

Každá jednotlivá část našeho města má úplně jiné nároky na parkování. Poslední dobou se ale prohloubil jeden problém, a to obliba parkování aut takzvaných pendlerů, kteří dojíždějí zejména za prací do Prahy. Například poté, kdy majitel zpoplatnil své parkoviště v areálu Kostky Pb u Spartaku, parkují auta všude možně v okolí a způsobují nečekané problémy místním obyvatelům. Množí se stížnosti od zákazníků, kteří by si rádi nakoupili v místním obchodě, ale přes den jednoduše nemají kde zaparkovat. Rozhodli jsme se tedy začít s řešením oblasti Příbram II, přičemž ten pomyslný výkop bude příznačně u Spartaku. Po zpoplatnění zdejšího parkoviště očekáváme zhoršení situace v okolních ulicích. Na tuto oblast máme v plánu implementovat nové nařízení města Příbram s cílem zejména ochránit lokální obyvatele. Následně bychom rádi systematicky řešili každou jednotlivou oblast v našem městě samostatně.

 

Co obsahuje zmiňované nařízení?

Nařízení ohledně parkování musí být odsouhlaseno krajským úřadem a schváleno radou města. V podstatě rozšiřujeme již stávající nařízení o novou oblast, které určuje podmínky a pravidla, například částky za parkování a provozní dobu.

 

Tedy území kolem Spartaku je určitým pilotním projektem?

Rozhodli jsme se – a to je rozdíl oproti předchozím úvahám – že nový systém raději otestujeme v určité části Příbrami. Zkušenosti odjinud říkají, že je lépe každou část města řešit samostatně a nové oblasti zón zavádět postupně. Doprava a parkování jsou dynamické, to znamená, že když v určité lokalitě zavedete nějaké opatření, část aut se logicky „přelije“ jinam. S tím musíme počítat, ale zároveň nechceme zavést komplexní systém a až potom zjišťovat, jaké jsou jeho nedostatky. Při takto velké změně prostě vše nedomyslíte, vždy se objeví odchylky od záměru. Je lepší vyzkoušet si vše na menším území, pochopit chyby a zareagovat na nové výzvy, třeba zmiňované pendlery, a potom teprve přejít k řešení v jiných částech města.

 

Můžete zmínit nějaká města, kde se inspirujete, abychom si mohli udělat jasnější představu, jak bude vše fungovat?

Navštívili jsme Říčany, Písek, Tábor, Strakonice, Mladou Boleslav a také Beroun. Načerpali jsme zajímavé zkušenosti, projednávali jsme nejen parkování, ale také následnou kontrolu jak ve spolupráci s Městskou policií, tak i možnost sdíleného monitorovacího auta. Nejdále jsou v tomto směru v Mladé Boleslavi, kde má město svoji vlastní společnost. Čítá sedm zaměstnanců a stará se jen o parkování. Celý proces nastartovali a zdokonalují již 15 let.

 

Ještě bych se vrátil k té úvodní otázce. Proč vše trvalo tak dlouho?

Už jsem naznačil, že hodně věcí je třeba připravit projektově. A připouštím, že jsme novou koncepci trochu zbrzdili. Mezitím se totiž podařilo dotáhnout související věci: Ke konci roku 2023 více zaintegrujeme MHD do systému Pražské integrované dopravy. Otevřeli jsme velké parkoviště na Flusárně, odkud jsou v pěším dosahu nové zastávky u Nováku. Po dobu opravy Školní ulice zde stavěla pražská linka 393, což se osvědčilo, a v současné době jednáme s dopravcem, aby tomu bylo i v budoucnu. Dále byla otevřena menší parkoviště v Březnické a Milínské. Zároveň začala výstavba velkokapacitního parkovacího domu u autobusového nádraží, který významně pomůže parkování v centru. Dům by měl být zprovozněn na začátku příštího roku. Tyto prvky jsou součástí větší mozaiky a tato skládačka začne ukazovat jasné kontury právě na konci tohoto a začátku příštího roku. Dávalo smysl počkat.

 

A kdy tedy vše začne?

Co nejdříve, ale samotný proces je velice náročný. Je nutné získat různá povolení, na kterých systematicky pracujeme.

 

Která to jsou?

Například DIO – dopravně inženýrská opatření, povolení Policie ČR, musíme nakoupit a nainstalovat dopravní značky, parkovací automaty a zejména aktualizovat přenos dat pro Městskou policii Příbram. Naši koncepci musíme nejdříve představit dopravní komisi a následně radním města. Ale abych byl konkrétní, předpokládám, že v průběhu října letošního roku zpoplatníme parkoviště na Spartaku a do konce roku uvedeme v život zcela novou zónu v okolí Spartaku s pokrytím většiny oblasti Příbram II. Zcela logicky nám vznikne nový problém na Nové Hospodě a v centru, kde bude platit nařízení města za současných podmínek a na stejném území. Proto další etapa bude směřovat právě tam. Ze zkušeností jiných měst, která jsme navštívili, předpokládám, že celý proces parkování je zvládnutelný do dvou let. Musíme si však uvědomit, že provádíme systematickou regulaci. Vycházejme ze skutečnosti, kdy v době dřívější výstavby měla většina domácností maximálně jedno auto, dnes je běžné, že naopak většina domácnost má auta dvě, pokud počítáme i vozy služební. Místa jednoduše nejsou, a proto by bylo naivní myslet si, že vyřešíme parkování nějakým zázračným lékem.

 

Co to znamená v praktické rovině?

Zkrátka vždy to bude o kompromisech a toleranci. Nikdy se nezavděčíme všem, ale náš tým má chuť a odvahu problémy řešit, což je, myslím si, dobrá zpráva. Rád bych zároveň požádal občany o pochopení a také o připomínky a názory, které opravdu uvítáme. Problematika parkování je v našem městě složitá, moc rád bych, aby proběhla konstruktivní debata založená na praktických zkušenostech všech, kterých se dotýká. Své návrhy a připomínky může každý směrovat na e-mailovou adresu parkovani@pribram.eu. Návrhy se budeme zabývat s cílem, abychom vyšli vstříc zejména těm, kterých se problém parkování dotýká nejvíce. 

Stanislav D. Břeň

 

Své návrhy a připomínky může každý směrovat na e-mailovou adresu parkovani@pribram.eu.

 

 Kdo je kdo

  • Rezident: občan s trvalým pobytem
  • Abonent: místní podnikatel (má zde nahlášenu živnost či legální provozovnu nebo je majitelem nemovitosti v Příbrami)
  • Návštěvník: s Příbramí není nijak svázán, jen tu parkuje vůz

 

 

Vladimír Karpíšek

Po dokončení střední školy v Příbrami působil 23 let ve společnosti ZAT. Následně zastával manažerské pozice v holdingu, který vznikl z původní společnosti Strojexport. Z pozice člena představenstva odpovídal za investiční dodávky českých firem do dolů a energetiky. V Příbrami při zaměstnání vystudoval Vysokou školu evropských a regionálních studií se zaměřením na oblasti státní správy a samosprávy. Je první místostarosta města a v jeho gesci jsou mj. investice a doprava.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne