Slider

Cesta k lepší angličtině

Školství | Říjen 2022

Záběr z předávání certifikátů. Foto: red

Certifikáty, které si převzaly tři desítky studentů, potvrzují dosaženou jazykovou úroveň v rozpětí A1–C1, v některých případech tedy na úrovni rodilých mluvčích.

Ve čtvrtek 8. září 2022 si v Zámečku-Ernestinu převzali mezinárodní jazykové certifikáty z angličtiny Cambridge English úspěšní absolventi těchto zkoušek z letošního května. Akce pořádaná každoročně na začátku září Jazykovým a vzdělávacím centrem aspire a Evropským centrem jazykových zkoušek se uskutečnila letos pošesté.

Předané certifikáty potvrdily dosaženou jazykovou úroveň v rozpětí A1–C1 třem desítkám absolventů, žákům a studentům z příbramských základních a středních škol. Pro mladší děti znamenají velkou motivaci v dalším studiu angličtiny, pro pokročilejší studenty zjednoduší maturitu a přinášejí výhody v následujícím studiu i budoucím pracovním uplatnění.

Po absolvování přípravných kurzů ke zkouškám roste počet dětí z druhého stupně základních škol, které dosahují v certifikátech maturitní jazykové úrovně B1 a vyšší. Řada středoškoláků se může pochlubit znalostí angličtiny na úrovni rodilého mluvčího. Cesta k lepší angličtině je také v tomto školním roce otevřená všem, kteří o to projeví zájem.

Hana Horáková, aspire jazykové a vzdělávací centrum

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne