Slider

Aquapark: Přibrzdíme, ale nezastavujeme

Aquapark | Červenec, srpen 2020

Příbramský aquapark má letos 43 let.

 

Stavba tohoto věku vyžaduje komplexní přestavbu. Příbram ji připravuje už několik let, v květnu se však zastupitelstvo rozhodlo, že nepodpoří do té doby platnou maximalistickou variantu. Shodlo se na tom vedení města i opoziční zastupitelé. Na rekonstrukci aquaparku se pracuje dál, ale v okleštěné podobě. V první fázi se nepostaví například saunový svět, i tak by však přestavba měla přinést nové možnosti a služby pro návštěvníky.

 

Na začátku byla myšlenka, vize. Postavit v Příbrami aquapark, který by svou velikostí, vybavením, atrakcemi a kvalitou služeb lákal místní i „přespolní“. Mělo jít o projekt, na který bude Příbram hrdá, který – jak řekl jeden příbramský zastupitel – nás přežije. Příbram se této myšlenky zcela nevzdává, ale přehodnocuje rozsah celého díla. A je důležité si říci, proč se tak děje. „Aquapark se začal připravovat před čtyřmi lety. Od té doby se však radikálně změnily podmínky. Mnohé, s čím naši předchůdci počítali a na čem my jsme stavěli, nyní neplatí. Navíc mezitím vznikly nové možnosti zábavy, například Novák,“ říká současný starosta Jan Konvalinka. Co hlavního se změnilo? První místostarosta města odpovědný za ekonomiku Martin Buršík to říká přímočaře: „Všechny nás, včetně opozičních zastupitelů, zaskočilo především to, kam až se vyšplhala předpokládaná cena investice.“ Velká podpora zastupitelů se začala vytrácet, nemluvě o tom, že v nastávající ekonomické recesi nebo krizi by byla pravděpodobně ještě nižší. Radnice tedy šlape na brzdu. Proč se to stalo a co bude dál?

 

Divokou řekou příbramského aquaparku

Pokud se vrátíme k novinovým článkům před čtyřmi lety, můžeme dobře rekonstruovat přípravu aquaparku. Od srpna 2017 mělo město k dispozici architektonickou studii pro chystanou modernizaci. „Prostřednictvím této studie se urbanisté, architekti, odborníci a projektanti pokusili najít optimální řešení pro rozmístění všech nových technologií, dětského světa s relaxačními zónami, saunového světa, fitness, prostoru pro občerstvení a podobně,“ řekl Kahanu tehdejší starosta Jindřich Vařeka. Z původních čtyř variant budoucí podoby aquaparku byla vybrána jediná. Někdejší místostarosta Václav Švenda uvedl: „Na výběru se podíleli externí odborníci, ale také městský architekt a zástupci expertní i laické veřejnosti z Příbrami. Zvolená varianta nejlépe odráží zájmy všech zainteresovaných stran.“  

Šlo o maximalistickou variantu, která počítala s takzvaným relaxačním světem s tobogany a zážitkovými atrakcemi se vstupem od ulice Osvobození. Saunový svět a zahrada s venkovními saunami byly situovány do jihovýchodní části areálu. Toto řešení nevznikalo v „přítmí projekčních ateliérů“, naopak se trvale „prohřívalo na výsluní“ veřejného zájmu. Zvolená verze zahrnovala požadavky občanů, které vyplynuly z anketních šetření (tehdy se jich v součtu účastnilo asi 2500 obyvatel Příbrami) a besed o modernizaci aquaparku. Bývalé vedení radnice se snažilo postupovat transparentně nejen s přihlédnutím k tomu, že půjde o velkou investici, která na několik let poznamená rozpočet města, ale snahou bylo maximálně vyjít vstříc požadavkům veřejnosti. 

Město si zadalo provozně ekonomickou analýzu a předběžnou studii, která odhadovala náklady rekonstrukce na 200 až 300 milionů korun. V této fázi většina zastupitelstva byla pro, i když někdy s výhradami. Soudě podle výsledků tehdejších anket, debat organizovaných městem i vyjádřeních v médiích a na sociálních sítích se s představou této rekonstrukce ztotožňovala značná část veřejnosti. Vedla se sice diskuse o tom, nakolik má aquapark vycházet více vstříc zájmům sportovních oddílů, rekreačních plavců, školám, rodinám s dětmi nebo těm, kteří chtějí „jen“ relaxovat ve vířivkách, toboganech či divoké řece. Panovala však poměrně široká shoda, že aquapark rekonstrukci nejen nutně potřebuje, ale že díky tomu lze z tohoto zařízení učinit klenot. Klenot, který zvýší návštěvnost, smaže provozní ztráty generované zastaralými technologiemi, přinese příjmy do městské pokladny a bude po následující desetiletí sloužit k plné spokojenosti místních i návštěvníků.

 

Noční můra

V dalším kroku bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele komplexní projektové dokumentace včetně architektonické studie. Celý proces získávání zpětné vazby od veřejnosti šel ruku v ruce s potřebou získat nutná razítka. A těch je opravdu mnoho – své připomínky nebo rozhodnutí museli dodat energetici, hasiči, hygienici, stavba se posuzovala také z pohledu vlivu na životní prostředí. Unikátní přístup znamenala i příprava výběrového řízení s využitím právních podmínek FIDIC. Město si totiž slibovalo, že by se do výběrového řízení mohly přihlásit firmy napříč Evropou, a že by tak bylo možné získat atraktivní zařízení za atraktivní cenu. Vše stálo mnoho času, i když nad celým projektem a harmonogramem dohlížel takzvaný řídicí výbor, v němž zasedli zástupci městského úřadu, projekční společnosti, budoucích uživatelů i odborné veřejnosti a přizvaní odborníci. 

V době ekonomické konjunktury v letech 2017 až 2019 velmi rostly ceny stavebních prací. A tak z původních 250–300 milionů korun se v roce 2019 mluvilo už o částce přes 400 milionů korun, podle některých mohla cena v tendru přesáhnout půlmiliardu. Letos – ještě před krizí – mělo město naplánované příjmy 888 milionů korun, suma kolem půlmiliardy tedy mnohé značně zneklidňovala (jedna ze zastupitelek hovořila o noční můře). V této souvislosti je třeba zmínit fakt, že velká část příjmů města plyne na mandatorní výdaje, které jsou vázané zákonem. Další tvoří nutné provozní výdaje, na něž také nelze příliš „sahat“ – například svoz odpadu, veřejné osvětlení, provoz příspěvkových organizací. Samotní zastupitelé tak fakticky rozhodují jen o maximálně třetině rozpočtovaných příjmů a nákladů. A právě z této třetiny lze brát prostředky například i pro aquapark.

 

Zneklidnění dodavatelé

„Už na podzim loňského roku jsme ve vedení města cítili, že se dostáváme někam, kam jsme nechtěli,“ vysvětluje Jan Konvalinka a dodává: „Zároveň jsme ve výběrových řízeních nenacházeli takzvaného správce stavby. Firmy se opakovaně nehlásily, což znemožňovalo vypsat výběrové řízení na dodavatele.“ Médii začaly probleskovat názory, že by město mělo od tohoto projektu, který se rychle prodražuje už ve fázi přípravy, odstoupit. Případní dodavatelé stavby podle neoficiálních informací zvažovali, zda se vůbec přihlašovat do výběrového řízení. Příprava nabídky na takový projekt stojí statisíce korun, v případě zrušení soutěže to jsou pak zbytečné náklady pro stavební společnosti. Místostarosta Martin Buršík přidává ještě další pohled: „S tím, jak rostla předpokládaná cena, klesala podpora veřejnosti. A to široké veřejnosti i zastupitelů. Přitom takto velký projekt nelze protlačit zastupitelstvem většinou jednoho dvou hlasů.“ Od roku 2018 držela radnice stavební povolení, je tedy na místě otázka, proč se nepokračovalo v přípravě. „Po komunálních volbách v říjnu 2018 jsme byli na radnici ze dvou třetin noví. Chtěli jsme vědět, jestli to, co přebíráme od předchozího vedení, je ekonomicky životaschopné. Zadali jsme si tedy dva posudky, které potvrdily proveditelnost,“ vysvětluje Martin Buršík s tím, že obavy panovaly především z průběžně rostoucího odhadu ceny. 

V březnu 2020 se mělo konat jednání zastupitelstva, na kterém vedení města chtělo zastupitelům navrhnout upustit od realizace rekonstrukce v maximální variantě. Do toho přišla koronavirová krize, která město zaměstnala jinými povinnostmi. Teprve v polovině letošního května se konalo řádné zastupitelstvo, kde se bod dostal na jednání. S rouškami na tvářích a s obavami z klesajících příjmů města v době po koronavirové epidemii většina příbramských zastupitelů napříč politickým spektrem podpořila myšlenku přiklonit se k takzvanému Plánu B. O tom do té doby nikdo nehovořil a v tuto chvíli jde spíše o symbolické vyjádření nákladově přijatelnější verze rekonstrukce. „Nebudou například venkovní terasy, zredukujeme saunový svět, zmenší se gastronomická sekce nebo snížíme počet skříněk v šatnách,“ vypočítává příbramský starosta.

 

Plán B aneb Co bude dál

Nad plány aquaparku starosta i místostarosta ukazují, že chtějí zachovat to, co zachovat lze. Záměrem je zasahovat do připraveného projektu co nejméně, ale některé části stavebně oddělit, a nechat tak příležitost vrátit se v buducnosti k původnímu rozsahu. Například v další etapě s tím, že by se modulárně přidávaly další části aquaparku. Vedení města se shoduje na základních podmínkách plánu B: rozpočet do 250 milionů korun, přesvědčit většinu zastupitelstva a redukovat projekt o vybrané součásti. Zároveň v mírnější variantě předpokládá kratší dobu realizace, tedy rychlejší možnost zprovoznění. 

Cílem je rekonstruovat aquapark, aby mohl v dalších desetiletích sloužit veřejnosti, a současně vybavit zařízení tak, aby bylo celkově atraktivnější, modernější, ekologičtější a ekonomicky udržitelnější. To vše při zachování investiční střídmosti. Zda se s tímto plánem B ztotožní většina zastupitelstva, bychom měli vědět v září. Zda výsledná podoba nadchne i veřejnost, uvidíme nejdříve v roce 2022, kdy příbramský aquapark – snad už v novém – oslaví 45. výročí svého založení. 

Stanislav D. Břeň

 

  

Co řekli o aquaparku zastupitelé - Výroky zastupitelů z veřejného zasedání zastupitelstva města z 18. května 2020; redakčně upraveno.

 

Antonín Schejbal: Návrh usnesení (o plánu B – pozn. red.) je rozumný. 

Dagmar Říhová: Aniž bych chtěla pochlebovat panu starostovi, tak to, co jsme vyslechli, je opravdu rozumné. V době, kdy jsme se rozhodovali, jsem patřila k těm, kdo byli pro variantu s dalšími plaveckými drahami. Současná situace v aquaparku totiž nedovoluje lidem, aby si šli zaplavat před šestou večerní. Do té doby jsou plavecké dráhy rezervovány pro plavecké oddíly, pro veřejnost je jedna nebo dvě dráhy. Z tohoto důvodu jsem tehdy hlasovala pro variantu s dalšími plaveckými drahami. Věřila jsem, že nové dráhy budou dobře sloužit veřejnosti. Když projekt začal bobtnat a z původně rozpočtované částky jsme vyšplhali k půlmiliardě korun, uvědomila jsem si, že je sice krásný, ale Příbram na něj nemá. Proto prosazuji rekonstrukci plavecké části s drobnou nadstavbou. 

Václav Švenda: Na dnešní zasedání jsme přišli s návrhem usnesení, který je totožný s tím, co jste zmiňoval vy, pane starosto. Dali jsme tam jen přímo datum druhého zasedání zastupitelstva 14. září. Podporujeme váš návrh a budeme pro něj hlasovat. Budeme se účastnit porad o dalších variantách. Máme sami připravené, kam by se rekonstrukce mohla ubírat. Věříme, že to bude v brzké době, protože současný stav aquaparku je takový, že přípravy rekonstrukce nesnesou další odklad. Podpoříme váš dnešní návrh. 

Jiří Holý: Věděli jsme, že se částka zvyšuje a bude to velká rána pro rozpočet, ale měli jsme vidinu i toho, že aquapark nebude jen záležitostí plavání. Chtěli jsme, aby budování nového zařízení občany stmelovalo a cítili větší sounáležitost s městem. Následně jsme viděli, že mezi obyvateli klesá ochota investovat takovou sumu. Méně lidí chtělo uspořit někde jinde a postavit něco, co nás přežije. Příbramská veřejnost to přestala chtít. Rozhodnutí o úspornější variantě vítám, přestože je mi jasné, že nám utekla šance udělat něco více než jen „opravit silnice“. 

Zorka Brožíková: Byla jsem v minulém zastupitelstvu pro to, abychom stavěli krásný rozsáhlý aquapark, byl to sen. Myslím, že by se to finančně zvládlo, ale musela jsem tuto představu přehodnotit. Chtěla bych poděkovat předem za to, že chcete spolupracovat na nové variantě tak, aby rekonstrukce v určité verzi proběhla. 

Monika Ciklerová: Mně odpadla jedna z nočních můr. Když jsem viděla, jak vysoko se rozpočet vyšplhal, tak mi to připadalo na město našeho formátu velmi nereálné. Jsem ráda, že se začne znovu s úsporným návrhem. 

Jindřich Vařeka: Jakožto starosta, který měl ve své době tento projekt na svědomí, bych se měl vyjádřit, když ho nyní pohřbíváme. Připomněl bych, že když jsme v minulém zastupitelstvu o něm mnohokrát jednali, vždy jsme mířili někam k částce 300 milionů korun. S tím jsme byli víceméně všichni srozuměni. Celkově projekt nebyl špatný. Ale proč se vlastně zkazil, když do té doby většina zastupitelstva byla pro jeho realizaci? Položili jsme si otázku, kde vznikla chyba? Průšvih nastal tak, že existoval rozpočet, který byl vypracovaný na základě dokumentace pro stavební povolení. Ten mířil k 300 milionům korun. O půlroku později přišel rozpočet podrobný, prováděcí dokumentace, a najednou jsme se všichni orosili. Protože ten byl přes 400 milionů. Tam někde je chyba. Samozřejmě máme zodpovědnost, já jako někdejší starosta, koaliční partner, který to měl na starosti, i on má odpovědnost, i zastupitelé, kteří hlasovali pro. Všichni máme zodpovědnost za to, že projekt zamířil někam, kam nechceme. Jak mohl však některý ze zastupitelů, radní nebo i starosta předvídat, že rozdíl mezi rozpočtem, který byl dělán na základě dokumentace pro stavební povolení, a druhým, podrobnějším rozpočtem, bude příšerných 100 a více milionů korun? S tím se nikdo z nás předtím nesetkal. Je mi smutno, protože nyní se pravděpodobně odsuzujeme k vytvoření projektu, který je bezpochyby morálně zastaralý. Prostě budeme mít pár plaveckých drah se studenou vodou. Tím určitá šance pro Příbram zemřela. 

 

Aquapark v otázkách a odpovědích

Proč se nerealizuje původní varianta?

Předpokládaná cena neočekávaně vzrostla v důsledku růstu cen stavebních prací v letech 2017–2019. Zásadně se také změnily částky předběžného a podrobného rozpočtu. Ztrácela se i podpora obyvatel a sportovní veřejnosti. Na březnovém zasedání zastupitelstva byli radní připraveni přednést návrh přehodnotit realizaci stavby z maximální varianty na reálnou. Jednání se však v důsledku koronavirové krize nekonalo. To, že bylo čím dál tím zřejmější, že lze do budoucna očekávat ekonomické turbulence, jen přispělo k rozhodnutí o upuštění od maximalistické varianty.

 

Proběhne vůbec rekonstrukce?

Ano, chystá se plán rekonstrukce v menším měřítku.

 

Kolik bude stát rekonstrukce ve variantě B?

Přesnou cenu určí až výběrové řízení, město však očekává rekonstrukci v rozsahu, která odpovídá maximálně 250 milionům korun.

 

Kolik stála dosud příprava aquaparku?

Na přípravu aquaparku město dosud vydalo přibližně sedm milionů korun. Finance směřovaly například do přípravy architektonické studie, projektové dokumentace nebo na služby právníků. Vynaložené výdaje se neztratí, z velké části budou získané podklady využity pro variantu B.

 

Kdy se aquapark uzavře?

V tuto chvíli je těžké stanovit přesný harmonogram, ale do konce tohoto roku bude aquapark jistě v provozu.

 

 

Rekonstrukce aquaparku v úspornější verzi

- investice maximálně 250 milionů korun
- bez saunového světa, fitcentra, třetího toboganu, plavecké trojdráhy
- dvě sauny místo fitcentra
- bez úpravy parkoviště
- zmenšení gastro provozu
- omezení sadových a terasových úprav
- výměna technologií podle doporučení odborníků
- realizace na základě všech doporučení hygieniků a hasičů

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne