Slider

Akademie třetího věku přiblíží evropské dějiny

Život v Příbrami | Září 2022

VISK ve spolupráci s městem Příbram otevírá pro akademický rok 2022/2023 podzimní semestr studia pro seniory a další zájemce. Ilustrační foto: Pixabay

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s městem Příbram otevírá pro akademický rok 2022/2023 podzimní semestr studia pro seniory a další zájemce. Zájemcům by měl umožnit lepší pochopení evropských dějin.

Podzimní semestr Akademie třetího věku, který se v Příbrami koná od října 2022 do ledna 2023, je označen jako Dějiny Evropy v souvislostech II. Přednášky se budou konat 14. října, 21. listopadu a 20. ledna (celkem 12 hodin), a to vždy od 9.00 do 12.30, na adrese nám. T. G. Masaryka 121. Poplatek za semestr činí 600 korun a přihlášky se přijímají nejdéle do 15. září 2022 nebo do naplnění kapacity studijní skupiny. Registraci je možné provést elektronicky (dubnicky@visk.cz), telefonicky (731 470 381) nebo korespondenčně (Vzdělávací institut Středočeského kraje, vzdělávací středisko Příbram, tř. Osvobození 387, 261 01 Příbram). A jaký bude program?

 

Evropa ve starověku

Formování evropské identity má tisíciletou tradici, která se vytvářela pod vlivem mnoha aspektů. K těm zásadním patří vznik starověkých států a v nich vytváření a upevňování různých forem vlád, které zosobnili významní jedinci tehdejšího světa. Dalším, neméně důležitým projevem bylo formování evropské vzdělanosti a kultury v tehdy nejednotném prostoru. Starověká Evropa se vyznačovala různým stupněm civilizační úrovně, která je patrná v oblasti vzdělání, umění, politiky, struktury obyvatelstva a tradice. Starověk je obdobím, kdy vznikají první teoretické názory, filosofické, politické aj., které ovlivnily tehdejší společnost a zůstaly zachovány, prostřednictvím klasiků, až do dnešní doby, jako svědectví existence Evropy ve starověku. Přednáší Petra Hirtlová.

 

Fenomén války v evropských dějinách

Obsahem setkání je nástin vývoje společenských, politických, ekonomických, resp. technologických faktorů, ovlivňujících příčinu a podobu válek, ale i to, jakým způsobem války ovlivňovaly podobu společenských, politických a ekonomických vztahů v Evropě od středověku do začátku 20. století. Přednáší Vladimír Srb.

 

Evropa jako civilizační a politický koncept

Obsahem setkání je osvětlení toho, proč a za jakých historických okolností se Evropa začala vyvíjet jako jedinečný civilizační a politický prostor. Přibližuje, jakým způsobem byla tato jedinečnost utvářená a budovaná, ale i to, jak se od 14. století postupně tato jedinečnost přetavovala do prvních úvah o politické integraci našeho kontinentu. Přednáší Vladimír Srb. 

red

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne