Slider

Kalendárium

Historie | Únor 2024

Nahlédnutí do historie Příbrami a Březových Hor.

  1. února 1834

Narodil se příbramský starosta, voskař a mladočeský poslanec Blažej Mixa.

 

  1. února 1894

Svatou Horu navštívil kardinál František de Paula hrabě Schönborn, aby vykonal pobožnost. Téhož dne si prohlédl konvikt. Následující den odsloužil mši u hlavního oltáře na Svaté Hoře a odjel zpět do Prahy.

 

  1. února 1614

Císař Matyáš vydal příbramským konšelům listinu, kterou potvrdil privilegium císaře Rudolfa II. a všechny starší výsady římských císařů a českých králů udělených městu Příbram.

 

  1. února 1924

Spolek Československá ochrana matek a dětí ukončila vyživovací mléčnou akci pro děti nezaměstnaných, která probíhala od 16. ledna. Celkem 400 malých dětí a školáků dostávalo denně čtvrt litru mléka a žemli.

 

  1. února 1884

Nabylo platnosti nařízení ministerstva obchodu, které upravilo úřední hodiny poštovních úřadů o nedělích. Pošty měly úřadovat maximálně polovinu doby stanovené pro všední den. Přijímání poštovních zásilek se dělo pouze dopoledne a výjimečně jednu hodinu odpoledne. Poštovní úřad v Příbrami měl úřední hodiny vymezeny na 9.-12. hodinu dopoledne a 17.-18. hodinu odpoledne.

 

  1. února 1904

V dole Anna zahynul důlní tesař. Při vysekávání dřevní podpory byl zavalen skalinou. Mrtvola zabitého tesaře byla uložena do březohorské márnice.

 

  1. února 1914

Na 31. obzoru Vojtěšského dolu byl při odstřelu skály zraněn horník. Vrátil se předčasně ke svému dílu a odstřelený kus skály mu přerazil nohu. Po poskytnutí první pomoci byl převezen do příbramské okresní nemocnice.

 

  1. února 1934

Pro nezaměstnané a jejich děti se v městském sirotčinci vařila a rozdělovala polévka. K 22. únoru se náklady na vaření a nákup chleba vyšplhaly na částku 8765 Kč. Pro nedostatek prostředků na uhrazení nákladů muselo být vydávání polévky pro nezaměstnané na konci února ukončeno.

 

  1. února 1954

Odehrál se poslední zápas ledního hokeje na Hořejší Oboře. Od ledna 1955 se hrálo na nově vybudovaném kluzišti se stříkaným ledem v lokalitě Na Cihelně (u viaduktu železniční tratě č. 200 nad třídou Osvobození).

 

Tereza Pruchová
Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne