Slider

Kalendárium

Historie | Březen 2023

Co zajímavého se přihodilo v Příbrami?

Kalendárium

 

  1. března 1963

V Příbrami byl zahájen měsíc knihy s tématem Kniha a film. Po slavnostním projevu předsedy školské a kulturní komise krajského národního výboru následovala premiéra českého filmu Transport z ráje, natočeného podle literární předlohy Arnošta Lustiga Noc a naděje. Po promítání se konala beseda autora se čtenáři a diváky.

 

  1. března 1883

V Příbrami se narodil malíř a fotograf František Drtikol.

 

  1. března 1913

Městské zastupitelstvo se usneslo pojmenovat park pod Kalvárií na Svaté Hoře sadem Svatopluka Čecha. Nově založené sady směrem na Sázky měly nést názvy Vaštovy sady a Hrabákovo zátiší.

 

  1. března 1893

Spojené pěvecké spolky Lumír a Dobromila konaly svou první řádnou valnou hromadu po schválení stanov.

 

  1. března 1903

Z Prahy přijela do Příbrami výzvědná hlídka 12 mužů 8. pluku zeměbrany. Měla dohlížet na pohyby mužstva 28. a 11. pěšího pluku, které se v rámci cvičení přesouvalo od Písku k Milínu.

 

19.–20. března 1973

Konal se mezinárodní seminář k využití historických báňských objektů likvidovaného březohorského rudního revíru. Postupně došlo ke stavebním úpravám a vytvoření expozic v budově cáchovny a šachetních budov Ševčinského dolu a k rekonstrukci hornické chalupy.

 

  1. března 2003

Na náměstí T. G. Masaryka se konala slavnost Vítání jara. Na zahájení zazněla fanfára Svatohorských trubačů a úvodní slovo starosty města. Součástí programu bylo vystoupení studentek tanečního oboru Základní umělecké školy Dobříš a koncert skupiny Ginevra. Návštěvníci si na trhu mohli zakoupit zboží s jarní tematikou.

 

  1. března 1923

    První družstvo S. K. Horymír sehrálo fotbalový zápas s družstvem dorostenců. Hra skončila remízou 1:1.

 

Tereza Pruchová
Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne