Slider

Splatnost poplatků se blíží

Krátce | Březen 2023

Nezapomeňte. Splatnost poplatků je 31. 3. 2023.

Místní poplatky za komunální odpad a za psy jsou splatné do 31. března 2023.

Občané mohou hradit poplatky hned několika způsoby, preferována je bezhotovostní platba. Výše poplatku za komunální odpad činí 720 korun. Poplatek za psy se různí podle počtu či lokality, stanoví jej Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku ze psů.

 

Poplatky lze uhradit těmito způsoby:

  1. přes Portál občana: portalobcana.pribram.eu (Moje závazky),
  1. bezhotovostní platba na účet města:
    a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol je stejný jako v předchozích letech, případně jej sdělí pracovnice na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241),

    b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol je stejný jako v předchozích letech, případně jej sdělí pracovnice na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241),
  1. v hotovosti na pokladně: Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro – pokladna,
  1. složenkou na účet města (s příslušným variabilním symbolem).

 

Se svými dotazy k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se občané mohou obracet na Odbor ekonomický i prostřednictvím e-mailu popelnice@pribram.eu.

Předtištěné složenky budou distribuovány až v druhé polovině března pouze občanům, kteří do té doby poplatky neuhradí. Včasnou úhradou poplatků přispějete ke snížení nákladů na tisk a distribuci složenek.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne