Slider

Kalendárium

Historie | Říjen 2022

Historické události pro čtenáře vybrala Tereza Pruchová.

 

  1. října 1912

Členové I. obchodního grémia v Příbrami se usnesli, že se od 1. října budou jejich obchody zavírat ve všední den v 19.00, o svátcích ve 13.00 a v neděli v 11.00. Rozhodnutí se netýkalo obchodů s potravinami.

 

  1. října 1882

Proběhlo vysvěcení nové dvouposchoďové budovy reálného a vyššího gymnázia. Svěcení provedl děkan a arcibiskupský notář P. Antonín Vojáček. Následně byla budova předána profesorskému sboru.

 

  1. října 1932

Spolek pro zbudování Městského divadla Příbram sehrál v sále hotelu Brožek veselohru Noc na Karlštejně, jako připomínku 20. výročí úmrtí Jaroslava Vrchlického.

 

  1. října 1792

Uskutečnilo se poslední zasedání měšťanského magistrátu, který tím ukončil svou činnost. Zanikl také úřad obecních starších a rychtáře. Dne 13. října 1792 se konala slavnostní instalace magistrátu schváleného guberniem a kontrolovaného státem.

 

  1. října 1972

Konala se slavnostní schůze zaměstnanců ČSAD – dopravního závodu v Příbrami k oslavě 50. výročí zahájení autobusové přepravy osob. První linka začala jezdit na trase Dobříš – Příbram.

 

  1. října 2002

V Zámečku-Ernestinu se konala beseda se spisovatelem Michalem Vieweghem. Autor přečetl ukázku z nové knihy, pohovořil o své práci a odpovídal na dotazy. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován mateřské škole v Solenicích.

 

  1. října 1922

Došlo k nehodě letadla při přistání. Kapitán francouzské vojenské mise a desátník leteckého oddílu zjistili při letu poruchu stroje. V okolí Příbrami museli nouzově přistát. Po přistání na zoraném poli došlo k překocení letadla. Letci vyvázli bez zranění, ale stroj byl značně poškozen. Po ukončení vyšetřování bylo letadlo převezeno druhý den zpět do Prahy.

 

  1. října 1962

Střední ekonomická škola v Příbrami uspořádala přebory školy v lehké atletice na hřišti TJ Baník Příbram. Závodů se účastnilo 54 žákyň a 13 žáků.

 

  1. října 1952

Místní národní výbor v Příbrami se obrátil s žádostí o sloučení obou měst na Okresní národní výbor v Příbrami s tím, že byla projednána a jednomyslně schválena plenárním zasedáním MNV Příbram a 2. října 1952 plenárním zasedáním MNV Březové Hory. 

Tereza Pruchová, Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne