Slider

Kalendárium

Historie | Září 2022

Důležité události historie vybrala Tereza Pruchová, OkA Příbram.

1. září 1922

Příbramský lékárník PhMr. Josef Kropáček se stal výlučným majitelem firmy známé pod názvem Středočeská továrna speciálních hraček, společnost s r. o. Hračky se vyráběly pro tuzemský trh, ale vyvážely se i do Anglie, Afriky a Ameriky.

3. září 1942

Příbramský kaplan Antonín hrabě Bořek Dohalský, pozdější kancléř arcibiskupské konzistoře, byl v Osvětimi umučen hitlerovci jako představitel protinacistického odboje.

6. září 1902

Účastníci mlékařského kurzu z Bělčic si pohlédli parní mlékárnu Antonína Klenky. Sledovali proces odstřeďování a chlazení smetany a výrobu sýrů.

11. září 1822

Příbram navštívil syn císaře Františka I. arcivévoda František Karel (otec císaře Františka Josefa I.). Cílem jeho návštěvy byla Svatá Hora.

15. září 1912

Spolek králíkářů a přátel veškerého hospodářství pro Březové Hory a okolí uspořádal výstavu králíků a výrobků vztahujících se k jejich chovu. Návštěvníci se mohli seznámit s druhy králíkáren a poučit se, jak správně sušit a napínat králičí kůže.

17. září 1932

Příbramský Sokol uspořádal slavnostní akademii na počest stého výročí narození Miroslava Tyrše.

25. září 1892

V zasedací síni c. k. horního ředitelství se udílelo nejvyšší vyznamenání úředníkům, dozorcům a horníkům, za obětavou pomoc při důlní katastrofě 31. května. Po předání vyznamenání následovala hornická mše v  kostele, kterou odsloužil děkan Antonín Vojáček.

 

28. - 30. září 1892

V Příbrami se konal VII. ročník celostátního finále zručnosti báňských záchranářů ČSSR Zenit 1982. Do soutěže se přihlásilo osm čet. Soutěž začala teoretickou částí. Následovala soutěž čet, která měla ukázat praktické znalosti záchranářů při zásahu v izolačním dýchacím přístroji. Soutěž jednotlivců zahrnovala zdolání cvičné dýmovnice s izolačním dýchacím přístrojem v určeném časovém limitu. Následovala část atletická. Příbramská četa vybojovala druhé místo.

 

Tereza Pruchová

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne