Slider

Rozplést ty problémy

Sociální péče | Květen 2021

Tým Střediska terénních služeb pomáhá i v čase pandemie. Foto: CSZS

Tibetský láma Sogjal Rinpočhe řekl, že vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. Podívejme se, jak v Příbrami můžete požádat o podporu, pokud se ocitnete v tíživé životní situaci.

Sociální služba „Středisko terénních služeb“ vznikla pod příspěvkovou organizací Centrum sociálních a zdravotních služeb Příbram 1. srpna 2016, kdy se Středisko terénních služeb (STS) rozdělilo na dvě pomáhající a bezplatné služby. První jsou tzv. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Fungují už od července 2015 a zaměřují se na rodiny s dětmi (0–26 let), ve kterých hrozí sociální vyloučení, a je tím ohrožen vývoj dítěte kvůli nepříznivé sociální situaci. Službu vloni využilo 114 domácností. Dále nabízíme tzv. Terénní programy, jež cílí na jednotlivce, kteří se ocitají v krizi, bez přístřeší nebo čelí trestné činnosti. V roce 2020 jsme pomohli 171 klientům.

 

Podpora rodičům, dětem i lidem bez přístřeší

Sociální služba poskytuje možnost asistovaného styku – kdy není jiná šance, aby se druhý rodič vídal se svým dítětem z jakéhokoliv důvodu na základě soudního rozhodnutí nebo domluvou s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí. Pracovnice pomáhají také klientům s potravinovou podporou, kterou mají k dispozici díky pražské potravinové bance. Je určená pro spolupracující klienty v sociálním bydlení či mimo bydlení, kteří aktivně plní program sociální práce či nastavené individuální plány se svým klíčovým pracovníkem. V rámci karanténních opatření jsme nedávno pomáhali také klientům Nízkoprahového denního centra, kteří žijí bez domova. A to se zajištěním občerstvení, hygienických potřeb, obuvi nebo ošacení. Vedoucí Miroslava Němcová byla také k dispozici v Domově seniorů, když se radikálně snížil počet zdejších zaměstnanců. 

Sociální pracovníci STS nadále nabízejí asistenci při zajišťování běžných záležitostí ve spolupráci se Sociální poradnou, Azylovým domem, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, Oddělením sociálně-právní ochrany dětí, Nízkoprahovým denním centrem či Úřadem práce. Pomoc je poskytována při hledání zaměstnání, bydlení, vyřizování dokladů na úřadech, nácviku sociálních kompetencí či využívání materiální podpory ve spolupráci s dárci. 

V této době nás všechny trápí situace kolem pandemie a s tím spojený strach z nákazy onemocněním covid-19. Pracovnice STS mají v době nouzového stavu omezený až úplný zákaz terénního šetření, ale snaží se i v této době být nápomocné vůči stávajícím či novým klienty. Může jít o seniora, na kterého si nikdo z rodiny nevzpomene, nebo již žádnou rodinu nemá. Můžeme podpořit rodiče–samoživitele, který ztratil zaměstnání či je na rodičovské dovolené.

 

Nejen přežívat

Každodenně vstupujeme do kontaktu s lidmi, kteří se snaží změnit svoji životní cestu, ale tato velmi náročná doba jim ani trochu nepřeje. Podle nastaveného individuálního plánu se pracovnice STS snaží o rozpletení všech problémů, se kterými klient navštíví prostory naší služby. Klient většinou neřeší jednu potíž, ale nabalují se další a další záležitosti, jež je třeba odstranit. Vše ale záleží na jeho postoji. Sociální pracovník ukáže cestu, jakou se lze vydat, ale nikdy nedělá kroky za něho. Snažíme se hlavně o psychickou podporu, neboť je důležitým pohonem pro další rozhodnutí, jak svou nepříznivou situaci zvrátit. Pandemie lidem ubírá sil, ale přesto je důležité si říci: „Stojí za to žít, nejen přežívat.“ 

Daniela Francová, Středisko terénních služeb

Potravinová sbírka

V sobotu 24. dubna 2021 se můžeme potkat při plánované Národní potravinové sbírce, která se uskuteční také v obchodním domě Tesco Příbram. Přímo na místě budete moci předat potraviny pro potřebné osoby.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne