Slider

Altötting: Srdce nejen Bavorska

Partnerská města | Duben 2021

Altötting s úchvatným panoramatem Alp. Foto (4x): H. Heine/Altötting Tourism

Již v 90. letech 20. století vzniklo přátelství mezi městem Příbram a bavorským Altöttingem. Papež Benedikt XVI. jej označil za srdce Bavorska a jedno ze srdcí Evropy.

Altötting se nachází v nádherném podhůří Alp v Horním Bavorsku mezi Mnichovem, Pasovem, Salcburkem a poblíž jezera Chiemsee. Město je již více než 1250 let duchovním centrem Bavorska a více než 500 let nejvýznamnějším mariánským poutním místem v německy mluvících zemích. Od roku 1489 se v Kapli milosrdenství konalo nespočet poutí, jejichž cílem je především Černá Matka Boží (Černá Madona) v osmiúhelníku Kaple milosrdenství. Malá budova kostela se nachází uprostřed širokého náměstí Kapellplatz obklopeného barokními budovami. Uvnitř se naproti nádherně zdobenému oltářnímu výklenku s gotickým zázračným obrazem skrývají srdce bavorských králů a kurfiřtů ve stříbrných urnách, včetně srdce bavorského „pohádkového krále“ Ludvíka II.

 

Dlouhá poutní tradice

Altötting je pulzujícím poutním centrem s mezinárodními kontakty a mezinárodním fórem mládeže, které se pořádá každý rok v srpnu. Od května do října se konají velké poutě, slavnostní bohoslužby a v sobotu večer světelné průvody. Období Velikonoc je začátkem poutního roku Altöttingu – začíná se působivou liturgií Květné neděle a až do Velikonočního pondělí pokračuje s vynikajícími koncerty. 

Vrcholem poutní sezony je mariánský měsíc květen, třídenní Svatodušní slavnost s příchodem četných skupin poutníků, impozantní průvod Božího těla a svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. Na konci roku nás advent v Altöttingu zve, abychom se zamysleli a naladili na jeden z nejkrásnějších svátků roku. Vánoční trh na barokním náměstí Kapellplatz poskytuje prostředí pro poklidnou procházku a četné tradiční adventní koncerty, především adventní zpívání Liedertafel Altötting, tvoří nezapomenutelnou atmosféru adventu. Za návštěvu stojí Dům papeže Benedikta XVI. – Pokladnice a poutní muzeum, Jeruzalémské panorama Ukřižování Krista, Manufaktura kadidla a Dioráma Show Altötting.

 

Proevropské směřování

Kromě velkého historického významu našeho města jsme 10. ledna 2013 udali i nový směr – otevřeli jsme Kongresové kulturní fórum Altötting a jako konferenční a kongresové město nabízíme špičkový kulturní program. Pro svou proevropskou orientaci se v roce 2013 stalo město Altötting 16. německým městem, které získalo Evropskou cenu Rady Evropy. Dále bylo několikrát vyznamenáno parlamentním výborem Evropské rady pro životní prostředí a zemědělství za rozšiřování evropské myšlenky. Získali jsme Evropský diplom (28. září 2000), Čestnou vlajku (28. září 2001), Evropskou medaili (19. září 2003) a Evropskou cenu (14. září 2013). Jde o evropská ocenění a uznání různorodého úsilí přenášet jméno, krásu a církevní a kulturní charisma našeho rodného města za hranice a pozvat lidi všech národů do srdce Bavorska. 

Město Altötting bylo také iniciátorem a spoluzakladatelem spolku Shrines of Europe (Evropské svatyně), který byl založen v roce 1996 a spojuje nejvýznamnější evropská mariánská poutní místa: Altötting, Čenstochová, Lurdy, Loreto, Fátima, Mariazell a Einsiedeln. Město a jeho svatyně získaly zvláštní uznání jako poutní a turistické centrum díky návštěvě papeže Jana Pavla II. v roce 1980 a návštěvě papeže Benedikta XVI. v roce 2006, který od svého mládí pociťoval k Altöttingu obzvláště blízký vztah. Jeho návštěva byla pro město Altötting a desítky tisíc věřících nezapomenutelnou událostí.

 

Běžný život ve výjimečném městě

Naše město se vyznačuje pestrou škálou sportovních aktivit a velkým počtem veřejných institucí a úřadů, a především kvalitních škol a vzdělávacích institucí. Vytváří ideální prostředí pro život, což je důležité zejména pro mladé rodiny. Kancelář pro mládež ANJAR slouží jako místo pro děti a mládež, rodiče a učitele, jakož i sdružení a kluby. Městská rada v Altöttingu má samostatné odbory pro děti, mládež a rodiny. 

Altötting je atraktivním místem pro nákupy se širokou nabídkou specializovaných obchodů a zároveň je i důležitým střediskem řemesel a obchodu. Blízkost Mnichova, bavorského chemicko-průmyslového trojúhelníku a turistické oblasti Chiemgau-Berchtesgadener Land otevírá podnikatelům široké možnosti rozvoje. 

Lékařská péče v Altöttingu je vysoce kvalitní. Klinika Inn se čtyřmi pobočkami v regionu (včetně Altöttingu) zaručuje jako specializované zařízení s mnoha stálými lékaři širokou péči o zdraví. Péče o seniory byla pro Altötting vždy velmi důležitá, městská rada to dala jasně najevo jmenováním zvláštního odboru pro seniory. Díky pestré škále zařízení ambulantní či ústavní péče nebo širokému spektru nabídek od četných sdružení a městského odboru seniorů si starší lidé z Altöttingu mohou své stáří opravdu užít. V roce 2017 sociální sdružení VdK ocenilo město za progresivní přístup v oblasti bezbariérového pohybu. O rok dříve byl realizován velký projekt výstavby výtahu na náměstí Kapellplatz. V současnosti se tak dostanete bezbariérově z podzemního parkoviště nebo z náměstí Bruder-Konrad-Platz na Kapellplatz.

 

Ekologická vize nejen pro Altötting

Environmentální politika si klade za cíl co nejrychleji orientovat energetickou strategii města na udržitelný rozvoj a šetrné zdroje energie. Altötting by chtěl nastavit vzorové standardy, jejichž účinky přesáhnou hranice města. Komunální politika zaměřená na udržitelnost by tak měla budoucím generacím umožnit přístup ke kapitálu budoucnosti, ke zdrojům energie, půdy, vzduchu a vody, jakož i k nehmotným statkům, jako jsou informace, vzdělání, kultura, sociální mír a uspokojivá práce pro všechny členy společnosti. Udržitelnost znamená tedy více než jen ekologii. Altötting přikládá rovněž velký význam ochraně klimatu a udržitelnosti v obecních zařízeních. Například většina pouličních světel byla osazena svítidly LED.

 Zastupitelstvo město Altötting se skládá z prvního starosty (uvolněné místo na plný úvazek) a 24 členů, kteří svůj úřad zastávají bez nároku na honorář. V březnu 2020 se starostou města stal Stephan Antwerpen.

 

Podrobnosti o partnerském městě Altötting hledejte na webu altoetting.de/tourismus.

 

 

Altötting v číslech a faktech

  • Velikost městské oblasti: 2338 ha
  • Počet obyvatel: 12 947 (stav: 30. června 2020)
  • Spolková země: Freistaat Bayern
  • Kraj: Oberbayern
  • Okres: Altötting
  • Výška nad mořem: 403 m
  • První historická zmínka: 748
  • Povýšení města: 1898

 

Altötting v toku dějin

Pravěk, Římané a Bavorové

Jak ukazují vykopávky, Altötting byl již v neolitu populární jako osada. Bohužel zůstává nejasné, zda na tomto místě žili Římané, jak tvrdí bavorský historik Aventinus. Altötting byl poprvé zmíněn v dokumentu v roce 748 jako Autingas, latinizovaná forma Ötting. Jméno pravděpodobně pochází od bavorského kmenového náčelníka, který se jmenoval Auto nebo Oto. Teprve ve 13. století došlo k rozdělení na Alt- a Neuötting, které bylo založeno jako obchodní středisko na řece Inn.

 

Od vévodského dvora Agilolfingů po karolínské královské sídlo

První zdokumentovaná zmínka byla učiněna v době, kdy byl Ötting po Regensburgu nejdůležitějším agilolfingiánským vévodským dvorem. Hned vedle byla osmiboká posvátná budova, pravděpodobně křtitelnice. To je spojeno s misijním biskupem Rupertem von Worms, který pracoval v Salcburku a je jedním ze salcburských zemských patronů. Rupert údajně pokřtil jednoho z prvních křesťanských bavorských vévodů v Öttingu a přinesl s sebou také mariánský obraz. Když Karel Veliký zbavil moci posledního Agilolfinga, vévodu Tassila III., stal se vévodský dvůr karolínským královským sídlem, které navštěvovalo a obývalo několik císařů a králů. Král Karlmann, pravnuk Karla Velikého, přestěhoval své vládní sídlo z Regensburgu do Öttingu v roce 865 a odtud vládl jako král Bavorsku a Itálii až do své smrti v roce 880. Karlmann nechal postavit první mužský klášter a baziliku, kde našel místo posledního odpočinku. Karlmannov syn, císař Arnulf z Korutan, také zemřel v Altöttingu. Jeho syn Ludvík se zde narodil a byl pokřtěn, ale zemřel v jedenácti letech. Tím zanikla německá karolínská linie.

 

Maďaři, Wittelsbachové a začátek mariánských poutí

V roce 907 zpustošila maďarská bouře místo a pevnost Ötting, stejně jako klášter a baziliku. Zničení přežila pouze osmiboká křestní kaple Oktogon. Uplynuly tři století, než v roce 1228 nechal vévoda rodu Wittelsbachů Ludwig der Kelheimer znovu vystavět mužský klášter. Na místo Karlmannovy baziliky byla postavena nová románská bazilika. Poutní cesta do Altöttingu se zrodila v roce 1489: zprávy o dvou senzačních léčivých zázracích brzy přiměly poutníky z celé Evropy, aby se hrnuli do Bavorska. Cílem byl a je dodnes mariánský obraz vyřezaný z lipového dřeva uložen v osmiboké kapli, který byl pravděpodobně přinesen do Altöttingu kolem roku 1330. Díky neuvěřitelně velkému množství poutníků byl nový kostel nezbytný: současný gotický klášterní kostel byl postaven v letech 1499 až 1511 a osmiboká kaple Oktogon dostal také hlavní loď.

 

Poutní cíl třech papežů

Kromě Mnichova je Altötting jediným městem v Bavorsku, které navštívili tři úřadující papežové. V roce 1782 papež Pius VI. na cestě z Vídně do Mnichova, téměř o dvě stě let později, 18. listopadu 1980, navštívil poutní místo na své první cestě do Německa papež Jan Pavel II., který byl blahořečen v roce 2011 a kanonizován v roce 2014 a dodnes je připomínán jako horlivý oddaný Panny Marie. Emeritní papež Benedikt XVI., narozený v nedaleké vesnici Marktl am Inn, byl třetím úřadujícím papežem, který navštívil „srdce Bavorska“ a který má s městem zvláštní pouto od roku 2006 jako čestný občan.

 

Od klášterního panství po obec: politický vývoj

Až do začátku 19. století byl Altötting klášterním panstvím bez nezávislé samosprávy. V roce 1803 přinesla sekularizace konec mužského kláštera a Altöttingu samostatnost. V roce 1845 bylo Altöttingu uděleno právo trhu a v roce 1898 byl Altötting povýšen na město. Reprezentativní radnice na Kapellplatzu, dokončená v roce 1908, je svědkem této významné události.

 

Jak se vydat do Altöttingu?

Autem: Dálnice A94 München – Passau, B12 Exit Altötting nebo A8 München – Salzburg, Exit Grabenstätt B 299: Altenmarkt – Landshut; St 2107: Altötting – Burgkirchen; St 2607: Altötting – Wegscheid; St 2108: Wegscheid – Emmerting – Burghausen; Okresní silnice 10: Altötting – Hirten – Halsbach; Okresní silnice 12: Altötting – Tüßling – Polling – Mühldorf 

Vlakem společnosti Südostbayernbahn: Trasa: München – Mühldorf – Altötting (spoj do Burghausenu). Dobré spojení do Altöttingu je přes křižovatku spojů Mühldorf z měst München, Rosenheim, Traunstein, Passau a Landshut.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne